O Nama

Osnovan od strane Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je pokrenut u akademskoj 2004/2005. godini. IUS se nalazi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine - Sarajevu, i čine ga sljedeći fakulteti:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je otvoren za studente iz cijelog svijeta, dok se kao jezik komunikacije koristi engleski jezik. Studenti koji ne posjeduje adekvatno znanje engleskog jezika, pohađaju jednogodišnji intenzivni Program za učenje engleskog jezika koji se organizira u sklopu Škole engleskog jezika (ELS).

 

Vizija

Postati međunarodno priznata institucija visokog obrazovanja i istraživanja, te centar kvalitete kroz zajednički napor osnivača, akademika i administrativnog osoblja, te studenata i ostalih zainteresiranih. Vizija IUS-a je da postane glavno univerzitetsko središte na Balkanu koje će povezivati Istok i Zapad, i istraživački centar sa sveobuhvatnom izvrsnošću i kvalitetom čiji studenti će biti konkurentni na međunarodnom tržištu rada i sposobne vođe socio-ekonomskog razvoja društva.

 

Misija

Stvarati nauku, umjetnost i tehnologiju, i dati ih na korištenje čovječanstvu; obrazovati pojedince koji su sposobni slobodno razmišljati i željni učestvovati u javnom životu, te koji su otvoreni za promjene i poboljšanja, i imaju sposobnost preoblikovati znanje u vrijednosti od važnosti, kako za njih, tako i za zajednicu. Kao međunarodna institucija obrazovanja i istraživanja, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) sarađuje sa univerzitetima u regiji i šire kako bi ponudio miroljubivu i ugodnu atmosferu za studiranje.

 

Misija IUS-a ima šest dimenzija:

 • Internacionalizirano visoko obrazovanje
 • Integritet sa visokim etičkim vrijednostima
 • Interdisciplinarni programi
 • Interkulturalna kompetencija
 • Građansko uključivanje
 • Sveobuhvatna odličnost
Ciljevi IUS-a

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je osmišljen kao dinamična institucija koja namjerava postići specifičan karakter i to kroz:

 • Obrazovanje, istraživanje i trening, putem grananja modernih informatičkih nauka i administrativnih disciplina, osnovnih i društvenih nauka, humanističkih nauka, umjetnosti, primjenjene nauke i inžinjerstva;
 • Pružanje raznolikog i interaktivnog nastavnog plana i programa, premoštavanje tradicionalnih granica između subjekata kako bi se obrazovali studenti za život u brzo mjenjajućem svijetu;
 • Naglašavanje interdisciplinarnih studija pogotovo onih koji su važni za demokratski ekonomski razvoj u regionu;
 • Učinkovitost, organiziranost i kreativnost koji su usvojeni kroz američki obrazovni sistem, kombinirani sa obuhvatnim obrazovanjem tradicionalnog europskog sistema;
 • Osnivanje istraživačkog instituta kroz povećanje veza između akademskog, industrijskog i uslužnog sektora;
 • Osiguravanje otvorenosti za studente i akademike iz cijeloga svijeta, pridržavajući se visokih akademskih vrijednosti i kriterija;
 • Osiguranje međunarodne akreditacije za diplome i certifikate;
 • Uspostavljanje akademske i naučne kooperacije sa drugim univerzitetima;
 • Stvaranje atraktivnih uslova za gostujuće akademike zainteresirane za proučavanje regionalnih društava i kultura.

Smješten u gradu jedinstvenom po posebnom karakteru svog naslijeđa, gradu mira i razumijevanja gdje su muslimanske, pravoslavne, katoličke i jevrejske tradicije bile u suživotu tokom stoljeća usprkos stalnim pokušajima da se razori ta harmonija – Univerzitet pruža izvanredne uslove za razvoj istraživanja i obrazovanje studenata u poljima historije umjetnosti i nauke. To dopušta Bosni i Hercegovini, mjestu spajanja različitih civilizacija, da poveća znanje o vrijednostima našeg globalnog naslijeđa.

 

Ciljevi IUS-a

Sloboda izražavanja, pravda i mir za sve, opredjeljenost za učenje, poštovanje različitosti, težnja ka izvrsnošću, dijeljenje resursa, istančanost, stvaranje vrijednosti, društvena uključenost.
Naše interesne grupe
Osnivači, univerzitetski menadžment, akademsko i administrativno osoblje, studenti i roditelji, lokalna zajednica i opštine, državne institucije, dobavljači.

 

Historija

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) osnovan je 2003. godine i jedan je od najvećih obrazovnih projekata u regiji Balkana. Kao relativno mlada akademska ustanova, IUS je studentima odmah na početku omogućio otvoreno, tolerantno, međunarodno okruženje, gdje mladi ljudi imaju priliku steći nova i razmijeniti postojeća znanja i iskustva sa studentima i profesorima, ali i sa renomiranim gostujućim predavačima. U proteklih 12 godina, ova visokoobrazovna institucija ponudila je veoma kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na sva tri ciklusa studija, a Univerzitet se razvijao vrlo intenzivno i među prvima je u BiH nastavu prilagodio europskim standardima. Tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija, studentima se nudi kvalitetan intelektualni ambijent na 21 studijski program u okviru 5 fakulteta, od industrijskog inžinjeringa i kompjuterskih nauka, preko umjetnosti i društvenih nauka, pedagoških nauka, prava, pa sve do poslovne administracije i humanističkih nauka.

 

Trenutno na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) na svim ciklusima studira oko 2000 studenata sa svih kontinenata, iz 47 zemalja svijeta. Sticanje diploma, te intelektualno i kreativno sazrijevanje mladih koji su studirali na IUS-u omogućilo je veoma lako uključivanje tih talenata u svijet uspješnih profesionalaca, provjerenih stručnjaka i odgovornih građana bh. društva, ali i zemalja iz kojih dolaze i u koje su se vratili.

 

Osim održavanja visokog nivoa obrazovanja kadrova različitih profila, poseban fokus IUS-a je i na: afirmiranju sopstvenog rada i dostignuća, uključivanju u međunarodnu univerzitetsku zajednicu, te dugoročnoj saradnji sa srodnim univerzitetima, ostvarenoj kroz različite projekte i programe. Pri tome, IUS je nastojao privući i zadržati izvanredne, kvalifikovane predavače i administrativno osoblje koje daje znatan doprinos u oblastima svog djelovanja, te omogućava učestvovanje u inovativnim istraživačkim projektima, u cilju stalnog poboljšanja pružanja usluga studentima i društvenoj zajednici. IUS je u trenutku svog osnivanja imao 14 uposlenika i 68 studenata, a trenutno je u stalnom radnom odnosu više od 200 osoba akademskog i administrativnog nivoa iz više od 15 zemalja svijeta. Dosadašnji rad i ulaganje u ideju IUS-a realiziran je kroz otvaranje prostranog i sadržajnog kampusa, izgradnju objekata i moderne univerzitetske zgrade, biblioteke, istraživačkog centra, dva komforna studentska doma, savremenog istraživačkog centra, kao i kroz kontinuirano razvijanje IUS kapaciteta, uključiv i otvaranje novih radnih mjesta i razvoj bh. društva.

 

 

+387 33 957 101/102   +387 33 957 105   info@ius.edu.ba

 • "Smatram da je kvalitetno obrazovanje jako bitan faktor u izgradnji karijere svakog pojedinca. ." - Mihaela Božović -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje ." - Nadir Herić-

 • ".naši profesori mladi ljudi, koji se trude da nam približe nove tehnike i najnovija otkrića iz područja genetike i bioinžinjeringa.. ." - Irma Karabegović -

 • "Bila sam oduševljena, pa sam došla na Dan otvorenih vrata da saznam više. Pristupila sam i testiranju za stipendije i osvojila 50% stipendiju. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Stipendija mi je prije svega pomogla u finansijskom smislu. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Sada imam priliku da gradim svoju karijeru o kojoj sam sanjala, osiguram svoju budućnost i da budem jedna od najboljih studentica na IUS-u. I sve to zahvaljujući stipendiji! " - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Motivisana sam željom za višom stipendijom i za daljim napredovanjem " - Amila Selimadžović (IR / FBA ) -

 • "Aktivno sam uključen u naučne aktivnosti za mlade na IUS-u" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Sa sigurnošću mogu reći da mi je stipendija dosta pomogla u postizanju dobrih rezultata. " - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Važno je iskoristiti šansu jer će mi obrazovanje u budućnosti i karijeri pomoći na način da ću dobiti najbolju edukaciju koju IUS pruža" - Minela Golubić (MAN / FBA) -

 • "Moja želja je bila da nastavim put u međunarodnoj sredini i uz kvalitetno obrazovanje. ." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Ajla Šoše (BIO / FENS) -

 • "Zahvaljujući stipendiji sada sam u mogućnosti da studiram na IUS-u i podstiče me na to da i dalje napredujem. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Kvalitetno obrazovanje znači postizanje kvalitetnih rezultata a postizanje kvalitetnih rezultata će skrenuti pažnju na studenta i time će studentu bili olakšan put ka stvaranju poslovne karijere" - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Mnogo mi se dopalo to što ovaj Univerzitet nagrađuje znanje i rad i daje priliku studentima za povećavanje tih stipendija visokim ocjenama. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "lako nemam punu stipendiju, znam da će IUS, ukoliko nastavim postizati uspjehe, to prepoznati i ponuditi punu podršku. ." - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Zahvaljujući mom uspjehu dobio sam 100% stipendiju" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Na web stranici IUS-a sam našla potrebne informacije za testiranje za stipendije, prijavila sam se, probala svoju sreću i - dobila stipendiju." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje. " - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Lijepo je znati da neko primijeti vaš trud i zalaganje." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Kada ste stipendista jednog renomiranog Univerziteta kao što je IUS, automatski imate osjećaj odgovornosti " - Emir Hambo (VACD / FASS) -