Genetika i bioinžinjering

Studijski program Genetika i bioinžinjering na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je poseban program koji predstavlja kombinaciju prirodnih nauka sa inžinjerstvom. Program Genetika i bioinžinjering priprema naše studente da prije svega razumiju i istražuju biološke procese na ćelijskoj razini, zatim da ih koreliraju sa principima inžinjerstva, te najzad implementuju u industriji.

Aplikabilna rješenja iz genetike i bioinžinjeringa su široko primjenjiva, te se koriste, kako u biomedicini, tako i u drugim srodnim oblastima. Bioinžinjeri su primarno orijentisani na aplikaciju metoda i tehnika iz oblasti inžinjerstva na probleme u biologiji i medicini. Dakle, bioinžinjering obuhvata primjenu principa inžinjerstva uopšte, te razumijevanje funkcije i strukture živih organizama. Primarna upotreba tehnologije bazira se na dizajnu i razvoju novih uređaja, proizvodnji novih biomaterijala, umjetničkih tkiva i organa, kao i na razvoju, odnosno, proizvodnji lijekova. Studenti stiču praktično iskustvo tokom aktivnog studijskog rada i laboratorijskih vježbi, a naročito tokom studijskog staža u trajanju od 60 radnih dana koji svaki student mora obaviti tokom svog četverogodišnjeg studija. Praktični rad je uobičajeno povezan sa trenutnim istraživanjima na IUS-u i/ili se izvodi u saradnji sa drugim institucijama i kompanijama sa kojima IUS ima saradnju.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Diplomante očekuje veliki spektar mogućnosti pri pronalsku zaposlenja zavisno od individualnog interesovanja samog studenta. Dakle, mogućnosti su: nastaviti akademsku karijeru ili karijeru u različitim sferama industrije (farmaceutska, biotehnološka, poljoprivredna i dr.) zatim, u naučnoistraživačoj oblasti biomedicine, kako u kliničkoj tako i u bazičnoj, u forenzici, a također i u različitim vladinim i nevladinim službama, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 • "Smatram da je kvalitetno obrazovanje jako bitan faktor u izgradnji karijere svakog pojedinca. ." - Mihaela Božović -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje ." - Nadir Herić-

 • ".naši profesori mladi ljudi, koji se trude da nam približe nove tehnike i najnovija otkrića iz područja genetike i bioinžinjeringa.. ." - Irma Karabegović -

 • "Bila sam oduševljena, pa sam došla na Dan otvorenih vrata da saznam više. Pristupila sam i testiranju za stipendije i osvojila 50% stipendiju. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Stipendija mi je prije svega pomogla u finansijskom smislu. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Sada imam priliku da gradim svoju karijeru o kojoj sam sanjala, osiguram svoju budućnost i da budem jedna od najboljih studentica na IUS-u. I sve to zahvaljujući stipendiji! " - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Motivisana sam željom za višom stipendijom i za daljim napredovanjem " - Amila Selimadžović (IR / FBA ) -

 • "Aktivno sam uključen u naučne aktivnosti za mlade na IUS-u" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Sa sigurnošću mogu reći da mi je stipendija dosta pomogla u postizanju dobrih rezultata. " - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Važno je iskoristiti šansu jer će mi obrazovanje u budućnosti i karijeri pomoći na način da ću dobiti najbolju edukaciju koju IUS pruža" - Minela Golubić (MAN / FBA) -

 • "Moja želja je bila da nastavim put u međunarodnoj sredini i uz kvalitetno obrazovanje. ." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Ajla Šoše (BIO / FENS) -

 • "Zahvaljujući stipendiji sada sam u mogućnosti da studiram na IUS-u i podstiče me na to da i dalje napredujem. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Kvalitetno obrazovanje znači postizanje kvalitetnih rezultata a postizanje kvalitetnih rezultata će skrenuti pažnju na studenta i time će studentu bili olakšan put ka stvaranju poslovne karijere" - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Mnogo mi se dopalo to što ovaj Univerzitet nagrađuje znanje i rad i daje priliku studentima za povećavanje tih stipendija visokim ocjenama. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "lako nemam punu stipendiju, znam da će IUS, ukoliko nastavim postizati uspjehe, to prepoznati i ponuditi punu podršku. ." - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Zahvaljujući mom uspjehu dobio sam 100% stipendiju" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Na web stranici IUS-a sam našla potrebne informacije za testiranje za stipendije, prijavila sam se, probala svoju sreću i - dobila stipendiju." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje. " - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Lijepo je znati da neko primijeti vaš trud i zalaganje." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Kada ste stipendista jednog renomiranog Univerziteta kao što je IUS, automatski imate osjećaj odgovornosti " - Emir Hambo (VACD / FASS) -