Ekonomija

Studijski program Ekonomija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) nudi studentima koji žele da se specijalizuju u oblasti ekonomije pet smjerova, i to: Međunarodna ekonomija, Finansije, Javna ekonomija, Ekonomija rada i Međunarodne finansije.

Svrha dodiplomskog programa Ekonomija na IUS-u jeste da pruži studentima dobre temelje u ekonomskoj teoriji i njenoj praktičnoj primjeni. Program je struktuiran na način da služi većem broju interesa: za studente koji su zainteresovani za dublje izučavanje ekonomije, Program nudi predmete višeg stepena znanja i orijentaciju ka postdiplomskom studiju; za studente koji namjeravaju da budu profesionalni ekonomisti u privatnom ili javnom sektoru, Program razvija neophodne vještine za makro ili sektorske analize te za evaluaciju, formulaciju i implementaciju monetarne, fiskalne ili regulatorne politike; za studente koji teže da razviju karijeru u biznisu i menadžmentu, Program nudi predmete koji rade sa strateškim analizama i temama kao što su: poslovno računovodstvo, finansije i marketing.

Mogućnosti zapošljavanja

Bosna i Hercegovina je na putu priključenja Evropskoj uniji i suočava se sa potpuno novim načinom vođenja biznisa i novim procedurama koje su moraju poštovati u oblasti javnih finansija, bankarstva i carinskih procedura. Ekonomske analize se primjenjuju za potrebe društva, vlade, kao i za druge oblasti poslovanja i finansija. Ekonomista mora biti spreman odgovoriti na pitanja kao što su: kako maksimizirati svoju dobit koristeći raspoloživa sredstva i mogućnosti, koji faktori se moraju uzeti u obzir prilikom odlučivanja, kako iskoristiti krizne situacije ili nadoknaditi propale šanse itd. Zatim, ekonomista mora znati kako se vodi određeno društvo, koja je uloga države, da li i kada država treba intervenisati na tržištu i kako sve to utiče na dobrobit ljudi. Studenti Fakulteta menadžmenta i javne uprave, Odsjeka ekonomije i menadžmenta, će graditi svoje obrazovanje preko mikro i makroekonomije, finansijskog menadžmenta do prava i poslovanja Evropske unije. Nakon završenog studija studenti su osposobljeni za rad u bankama, finansijskim institucijama, vladinim institucijama, nevladinim organizacijama, lokalnim i stranim kompanijama. Oni će postati stručnjaci koji mogu doprinijeti bržem razvoju Bosne i Hercegovine.

 • "Smatram da je kvalitetno obrazovanje jako bitan faktor u izgradnji karijere svakog pojedinca. ." - Mihaela Božović -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje ." - Nadir Herić-

 • ".naši profesori mladi ljudi, koji se trude da nam približe nove tehnike i najnovija otkrića iz područja genetike i bioinžinjeringa.. ." - Irma Karabegović -

 • "Bila sam oduševljena, pa sam došla na Dan otvorenih vrata da saznam više. Pristupila sam i testiranju za stipendije i osvojila 50% stipendiju. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Stipendija mi je prije svega pomogla u finansijskom smislu. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Sada imam priliku da gradim svoju karijeru o kojoj sam sanjala, osiguram svoju budućnost i da budem jedna od najboljih studentica na IUS-u. I sve to zahvaljujući stipendiji! " - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Motivisana sam željom za višom stipendijom i za daljim napredovanjem " - Amila Selimadžović (IR / FBA ) -

 • "Aktivno sam uključen u naučne aktivnosti za mlade na IUS-u" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Sa sigurnošću mogu reći da mi je stipendija dosta pomogla u postizanju dobrih rezultata. " - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Važno je iskoristiti šansu jer će mi obrazovanje u budućnosti i karijeri pomoći na način da ću dobiti najbolju edukaciju koju IUS pruža" - Minela Golubić (MAN / FBA) -

 • "Moja želja je bila da nastavim put u međunarodnoj sredini i uz kvalitetno obrazovanje. ." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Ajla Šoše (BIO / FENS) -

 • "Zahvaljujući stipendiji sada sam u mogućnosti da studiram na IUS-u i podstiče me na to da i dalje napredujem. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Kvalitetno obrazovanje znači postizanje kvalitetnih rezultata a postizanje kvalitetnih rezultata će skrenuti pažnju na studenta i time će studentu bili olakšan put ka stvaranju poslovne karijere" - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Mnogo mi se dopalo to što ovaj Univerzitet nagrađuje znanje i rad i daje priliku studentima za povećavanje tih stipendija visokim ocjenama. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "lako nemam punu stipendiju, znam da će IUS, ukoliko nastavim postizati uspjehe, to prepoznati i ponuditi punu podršku. ." - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Zahvaljujući mom uspjehu dobio sam 100% stipendiju" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Na web stranici IUS-a sam našla potrebne informacije za testiranje za stipendije, prijavila sam se, probala svoju sreću i - dobila stipendiju." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje. " - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Lijepo je znati da neko primijeti vaš trud i zalaganje." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Kada ste stipendista jednog renomiranog Univerziteta kao što je IUS, automatski imate osjećaj odgovornosti " - Emir Hambo (VACD / FASS) -