Elektrotehnika i elektronika

Dodiplomski program za inžinjere elektrotehnike na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) ima za cilj da obrazuje studente sa odličnim znanjem iz primijenjenih nauka, primarno elektronike, teorije kontrole i elektromagnetizma, kao i da ih obuče da dizajniraju, analiziraju, optimiziraju i upravljaju električnim sistemima.

Naš program pruža široko bazirano inžinjersko obrazovanje sa mogućnostima specijalizacije, samoobuke i razvoja. Kako bi se to ostvarilo, u obrazovanje su, pored programskih predmeta, uključene i osnove ekonomije, menadžmenta i društvenih nauka. Naša filozofija je, ne samo obrazovati inžinjere, nego ih pripremiti za buduće vodeće uloge u industriji.

 

Mnoge praktične vježbe u stručnim predmetima uključuju praktični rad u laboratorijama, razvijanje vještina u programiranju i upotrebu kompjutera u inžinjerskoj praksi, kao i razvoj duha i afiniteta za timski rad i cjeloživotno učenje. Završni rad je uobičajeno povezan sa trenutnim istraživanjima na IUS-u i/ili se izvodi u saradnji sa kompanijama izvan IUS-a.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Nivo automatizacije, potrebe za pojačanom telekomunikacionom infrastrukturom, uvođenje inteligentnih proizvoda i generalna težnja za maksimalnim stepenom finalizacije proizvoda modernih društava nameće sve veću potrebu za inžinjerima koji bi te proizvode osmišljavali, dizajnirali, proizvodili i održavali. Optimizacija, efektivizacija procesa i inovacija su ključni faktori konkurentnosti kompanija. Sve ovo čini da je i potražnja za inžinjerima, kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na svjetskom tržištu rada, evidentno u stalnom porastu. Studij elektrotehnike i elektronike na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu daje i lokalno i globalno konkurentno obrazovanje i preduslove za industrijsku i akademsku karijeru. Studenti koji završe naš studij elektrotehnike i elektronike u BiH nalaze posao u privatnim firmama koje se bave projektovanjem i održavanjem sistema automatizacije, instrumentacije, u fabrikama kao stručno osoblje zaduženo za modernizaciju i usavršavanje proizvoda ili u javnim kompanijama, obično u polju telekomunikacija ili proizvodnje električne energije.

 • "Smatram da je kvalitetno obrazovanje jako bitan faktor u izgradnji karijere svakog pojedinca. ." - Mihaela Božović -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje ." - Nadir Herić-

 • ".naši profesori mladi ljudi, koji se trude da nam približe nove tehnike i najnovija otkrića iz područja genetike i bioinžinjeringa.. ." - Irma Karabegović -

 • "Bila sam oduševljena, pa sam došla na Dan otvorenih vrata da saznam više. Pristupila sam i testiranju za stipendije i osvojila 50% stipendiju. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Stipendija mi je prije svega pomogla u finansijskom smislu. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Sada imam priliku da gradim svoju karijeru o kojoj sam sanjala, osiguram svoju budućnost i da budem jedna od najboljih studentica na IUS-u. I sve to zahvaljujući stipendiji! " - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Motivisana sam željom za višom stipendijom i za daljim napredovanjem " - Amila Selimadžović (IR / FBA ) -

 • "Aktivno sam uključen u naučne aktivnosti za mlade na IUS-u" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Sa sigurnošću mogu reći da mi je stipendija dosta pomogla u postizanju dobrih rezultata. " - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Važno je iskoristiti šansu jer će mi obrazovanje u budućnosti i karijeri pomoći na način da ću dobiti najbolju edukaciju koju IUS pruža" - Minela Golubić (MAN / FBA) -

 • "Moja želja je bila da nastavim put u međunarodnoj sredini i uz kvalitetno obrazovanje. ." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Ajla Šoše (BIO / FENS) -

 • "Zahvaljujući stipendiji sada sam u mogućnosti da studiram na IUS-u i podstiče me na to da i dalje napredujem. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Kvalitetno obrazovanje znači postizanje kvalitetnih rezultata a postizanje kvalitetnih rezultata će skrenuti pažnju na studenta i time će studentu bili olakšan put ka stvaranju poslovne karijere" - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Mnogo mi se dopalo to što ovaj Univerzitet nagrađuje znanje i rad i daje priliku studentima za povećavanje tih stipendija visokim ocjenama. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "lako nemam punu stipendiju, znam da će IUS, ukoliko nastavim postizati uspjehe, to prepoznati i ponuditi punu podršku. ." - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Zahvaljujući mom uspjehu dobio sam 100% stipendiju" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Na web stranici IUS-a sam našla potrebne informacije za testiranje za stipendije, prijavila sam se, probala svoju sreću i - dobila stipendiju." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje. " - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Lijepo je znati da neko primijeti vaš trud i zalaganje." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Kada ste stipendista jednog renomiranog Univerziteta kao što je IUS, automatski imate osjećaj odgovornosti " - Emir Hambo (VACD / FASS) -