Međunarodno poslovanje i finansije

Studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije je visoko inovativan program, a temelji se na kreativnom objedinjavanju dva područja - objedinjenom izučavanju međunarodnog poslovanja i finansija.

U okviru ovog studijskog programa izučava se ponašanje društvenih sistema kao što su finansijska tržišta, multinacionalne korporacije, međunarodna trgovina, logistika međunarodne trgovine i finansiranje trgovine. Naš cilj je pružiti studentima dobre teorijske i praktične osnove iz oblasti međunarodnog poslovanja i finansija. Osim toga, razumijevanje važnosti istraživanja i izučavanja u međunarodnom poslovanju i finansijama bit će prošireno. Studenti će razviti svoje sposobnosti da koriste pristupe i metode analize specifičnih i složenih pitanja koja se nalaze u području međunarodnog poslovanja i finansija, kao i da dublje izučavaju aktivnosti vezana uz međunarodnu trgovinu. Program se izučava na IUS-u, na Fakultetu menadžmanta i javne uprave kao novi studijski program na Odsjeku ekonomije i menadžmenta. Ovaj dodiplomski studij je jedinstven u Bosni i Hercegovini, a odlikuje se uravnoteženim razmatranjem obje discipline u nastavnom programu. Naši studenti su obavezni provoditi praksu u: 1.) Preduzeću za špediciju (primjera, da pomažu klijentima i da nauče kako da evidentiraju transport proizvoda sa jedne na drugu destinaciju), 2.) carinarnici (primjera, da dobiju znanja kako se evidentira uvoz dobe, priprema dokumentacija oko uvoza robe i koje carinske tarife se primjenjuju, kako se vrši priprema i ispunjavanje carinskih deklaracija i aranžira kargo transport), i 3.) u odjelu komercijalne banke za međunarodna plaćanja (primjera, kako se vrše ino plaćanja i finansira međunarodna trgovina posredstvom banke). Ove tri prakse se tretiraju kao bilo koji programom obavezni predmeti.

 

U skladu s tim, naši studenti moći će steći znanja o potrebnim dokumentima oko transporta i carinjenja robe, propisa, kalkulacije troškova prijevoza u procesu izvoza robe od fabrike do konačnog odredišta, kao i bankarske prakse koji mogu olakšati financiranje procesa izvoza ili uvoza za mnoge kompanije. Nadalje, ovaj novi studij (SP) je dizajniran da omogući razvoj sposobnosti studenata za obavljanje inovativnih, dobro informisanih i rigoroznih analiza u područjima kao što su: međunarodne finansije, međunarodna trgovina i finansiranje trgovine.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zbog velikog skupa interdisciplinarnih znanja i praktičnih vještina stečenih tokom studiranja, naši studenti imaju dobre prilike da steknu zaposlenja od međunarodno izvoznih kompanija do institucija u finansijskom sektoru. Postoji mogućnost zapošljavanja u izvozno orijentiranim kompanijama, kao i financijskim institucijama koje trebaju visokokvalificirane vodeće stručnjake koji će imati znanja i sposobnosti shvatanja i rješavanja složenih globalnih poslovnih procesa i razumijevanje globalnih poslovnih problema, kao i da se nose sa finansijskim rizicima i izazovima s kojima se suočavaju kompanije na globalnom tržištu, da aktivno učestvuju u planiranju i finansiranju međunarodne trgovine, kao i razvoju i kreiranju proizvoda i usluga te njihovu isporuku na globalna tržišta.

 • "Smatram da je kvalitetno obrazovanje jako bitan faktor u izgradnji karijere svakog pojedinca. ." - Mihaela Božović -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje ." - Nadir Herić-

 • ".naši profesori mladi ljudi, koji se trude da nam približe nove tehnike i najnovija otkrića iz područja genetike i bioinžinjeringa.. ." - Irma Karabegović -

 • "Bila sam oduševljena, pa sam došla na Dan otvorenih vrata da saznam više. Pristupila sam i testiranju za stipendije i osvojila 50% stipendiju. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Stipendija mi je prije svega pomogla u finansijskom smislu. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Sada imam priliku da gradim svoju karijeru o kojoj sam sanjala, osiguram svoju budućnost i da budem jedna od najboljih studentica na IUS-u. I sve to zahvaljujući stipendiji! " - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Motivisana sam željom za višom stipendijom i za daljim napredovanjem " - Amila Selimadžović (IR / FBA ) -

 • "Aktivno sam uključen u naučne aktivnosti za mlade na IUS-u" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Sa sigurnošću mogu reći da mi je stipendija dosta pomogla u postizanju dobrih rezultata. " - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Važno je iskoristiti šansu jer će mi obrazovanje u budućnosti i karijeri pomoći na način da ću dobiti najbolju edukaciju koju IUS pruža" - Minela Golubić (MAN / FBA) -

 • "Moja želja je bila da nastavim put u međunarodnoj sredini i uz kvalitetno obrazovanje. ." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Ajla Šoše (BIO / FENS) -

 • "Zahvaljujući stipendiji sada sam u mogućnosti da studiram na IUS-u i podstiče me na to da i dalje napredujem. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Kvalitetno obrazovanje znači postizanje kvalitetnih rezultata a postizanje kvalitetnih rezultata će skrenuti pažnju na studenta i time će studentu bili olakšan put ka stvaranju poslovne karijere" - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Mnogo mi se dopalo to što ovaj Univerzitet nagrađuje znanje i rad i daje priliku studentima za povećavanje tih stipendija visokim ocjenama. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "lako nemam punu stipendiju, znam da će IUS, ukoliko nastavim postizati uspjehe, to prepoznati i ponuditi punu podršku. ." - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Zahvaljujući mom uspjehu dobio sam 100% stipendiju" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Na web stranici IUS-a sam našla potrebne informacije za testiranje za stipendije, prijavila sam se, probala svoju sreću i - dobila stipendiju." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje. " - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Lijepo je znati da neko primijeti vaš trud i zalaganje." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Kada ste stipendista jednog renomiranog Univerziteta kao što je IUS, automatski imate osjećaj odgovornosti " - Emir Hambo (VACD / FASS) -