Industrijski inžinjering

Studijski program Industrijski inžinjering na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) je kreiran tako da pruži studentima solidne osnove kako u osnovnim analitičkim i matematičkim disciplinama, tako i u kvantifikativnoj nauci uopšte.

Na ovim naučnim osnovama, na Programu se dalje izučavaju predmeti: Inžinjerska ekonomija, Proizvodni sistemi, Kontrola proizvodnje i skladištenja, Operaciona istraživanja, Inžinjering kvaliteta, Sigurnost i pouzdanost sistema, Planiranje postrojenja, Upravljanje materijalima i Informacione i komunikacione tehnologije.

 

Industrijski inžinjering je naučna disciplina posvećena dizajniranju, instalaciji, unaprijeđenju i kontroli složenih integriranih sistema ljudi, materijala i postrojenja, koji proizvode dobra i pružaju usluge. Cijeli studijski program je namijenjen studentima koji žele analizirati i modelirati ovakve složene sisteme i unaprijeđivati njihove performanse. Kao i druge inžinjerske discipline, Industrijski inžinjering rješava probleme primjenjujući praktičan inžinjerski pristup i specijalistička znanja iz matematike, ekonomije i informatike. Ukratko, industrijski inžinjering je nauka o boljem.

 

Studijski program Industrijski inžinjering na IUS-u je jedinstven po svojoj strukturi u zemlji i jedan od samo nekoliko sličnih programa u regionu. Program je priznat po kvaliteti nastave, kao i naučnog istraživanja svojih članova. Pored toga, studenti naročito cijene moderan programski sadržaj koji je kompatibilan sa sličnim programima u svijetu.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Naučni radnici zaposleni na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, a naročito na studijskom programu Industrijski inžinjering, imaju posebne veze sa najvećim kompanijama u zemlji i regionu. Naši studenti imaju punu podršku akademskog osoblja, ali i planom i programom predviđenu obavezu da obave praksu u nekoj od kompanija iz poslovnog svijeta. Tu studenti provjeravaju stečena znanja, nadopunjuju i usavršavaju svoje kompetencije, kako bi sutra stvorili i sebi i drugima bolje, efikasnije, konkurentnije i sigurnije radno okruženje. Proizvodni sistemi, logistika i transport, te izgradnja, samo su neke od industrija gdje se naši studenti zapošljavaju. Veliki zdravstveni sistemi, distribucija i prodaja, bankarstvo, osiguravajuće i finansijske kuće, vladine institucije su često mjesta gdje naši diplomanti počinju svoju karijeru.

 • "Smatram da je kvalitetno obrazovanje jako bitan faktor u izgradnji karijere svakog pojedinca. ." - Mihaela Božović -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje ." - Nadir Herić-

 • ".naši profesori mladi ljudi, koji se trude da nam približe nove tehnike i najnovija otkrića iz područja genetike i bioinžinjeringa.. ." - Irma Karabegović -

 • "Bila sam oduševljena, pa sam došla na Dan otvorenih vrata da saznam više. Pristupila sam i testiranju za stipendije i osvojila 50% stipendiju. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Stipendija mi je prije svega pomogla u finansijskom smislu. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Sada imam priliku da gradim svoju karijeru o kojoj sam sanjala, osiguram svoju budućnost i da budem jedna od najboljih studentica na IUS-u. I sve to zahvaljujući stipendiji! " - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Motivisana sam željom za višom stipendijom i za daljim napredovanjem " - Amila Selimadžović (IR / FBA ) -

 • "Aktivno sam uključen u naučne aktivnosti za mlade na IUS-u" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Sa sigurnošću mogu reći da mi je stipendija dosta pomogla u postizanju dobrih rezultata. " - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Važno je iskoristiti šansu jer će mi obrazovanje u budućnosti i karijeri pomoći na način da ću dobiti najbolju edukaciju koju IUS pruža" - Minela Golubić (MAN / FBA) -

 • "Moja želja je bila da nastavim put u međunarodnoj sredini i uz kvalitetno obrazovanje. ." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Ajla Šoše (BIO / FENS) -

 • "Zahvaljujući stipendiji sada sam u mogućnosti da studiram na IUS-u i podstiče me na to da i dalje napredujem. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Kvalitetno obrazovanje znači postizanje kvalitetnih rezultata a postizanje kvalitetnih rezultata će skrenuti pažnju na studenta i time će studentu bili olakšan put ka stvaranju poslovne karijere" - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Mnogo mi se dopalo to što ovaj Univerzitet nagrađuje znanje i rad i daje priliku studentima za povećavanje tih stipendija visokim ocjenama. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "lako nemam punu stipendiju, znam da će IUS, ukoliko nastavim postizati uspjehe, to prepoznati i ponuditi punu podršku. ." - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Zahvaljujući mom uspjehu dobio sam 100% stipendiju" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Na web stranici IUS-a sam našla potrebne informacije za testiranje za stipendije, prijavila sam se, probala svoju sreću i - dobila stipendiju." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje. " - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Lijepo je znati da neko primijeti vaš trud i zalaganje." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Kada ste stipendista jednog renomiranog Univerziteta kao što je IUS, automatski imate osjećaj odgovornosti " - Emir Hambo (VACD / FASS) -