Međunarodni i javni odnosi

Studijski program Međunarodni i javni odnosi na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je nastao kao rezultat pridavanja velike važnosti interdisciplinarnim studijama u društvenim naukama. Program je organizovan na bazi kombinacije perspektiva analitičkih materijala i sredstava unutar sociologije, političkih nauka, ekonomije, međunarodnih odnosa i historije.

Studenti mogu da biraju između relativno disciplinskih specijalizacija iz evropskih studija, strateških studija ili da se odluče na više interdisciplinarne i tematske oblasti kao što su: politički pokreti, globalizacija, etnički konflikti, balkanske i evropske studije.

Studijski program Međunarodni i javni odnosi nudi studije za dodiplomske studente s primarnim interesom u međunarodnim i regionalnim studijama. Oblast međunarodnih odnosa se sastoji od izučavanja historije, politike, ekonomije, kultura regionalnih sistema širom svijeta, međunarodne ekonomije, uzroka i posljedica ratova i uslova za mir, uloge velikih međunarodnih sila i drugih država u svjetskim tokovima, uloga koje igraju pojedinci i grupe u kreiranju međunarodnih sukoba i kooperacija.

Cilj Programa je da studenta osposobi da bude u stanju da razumije i koristi glavne koncepte, pristupe i teorije u izučavanju međunarodnih odnosa, kao i da analizira, interpretira i evaluira kretanja u svjetskoj politici.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Dodiplomski studij iz oblasti međunarodnih odnosa daje studentu širok spektar znanja koje on može da korisiti u raznim oblastima svog djelovanja. U slučaju da student odabere međunarodne odnose za dodiplomski studij, na njemu će sticati znanja iz oblasti političke ekonomije, političkih nauka, sociologije, historije, poslovanja, međunarodnih odnosa i diplomatije, međunardnih organizacija itd. Ovaj multidisciplinarni pristup će pripremiti studenta za razna zanimanja kao što su: diplomatija, novinarstvo, analitičar i ekspert u oblasti inostranih poslova itd. Diplomanti međunarodnih odnosa također su u stanju naći posao u javnim i privatnim sektorima, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i u vladinom i nevladinom sektoru.

 • "Smatram da je kvalitetno obrazovanje jako bitan faktor u izgradnji karijere svakog pojedinca. ." - Mihaela Božović -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje ." - Nadir Herić-

 • ".naši profesori mladi ljudi, koji se trude da nam približe nove tehnike i najnovija otkrića iz područja genetike i bioinžinjeringa.. ." - Irma Karabegović -

 • "Bila sam oduševljena, pa sam došla na Dan otvorenih vrata da saznam više. Pristupila sam i testiranju za stipendije i osvojila 50% stipendiju. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Stipendija mi je prije svega pomogla u finansijskom smislu. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Sada imam priliku da gradim svoju karijeru o kojoj sam sanjala, osiguram svoju budućnost i da budem jedna od najboljih studentica na IUS-u. I sve to zahvaljujući stipendiji! " - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Motivisana sam željom za višom stipendijom i za daljim napredovanjem " - Amila Selimadžović (IR / FBA ) -

 • "Aktivno sam uključen u naučne aktivnosti za mlade na IUS-u" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Sa sigurnošću mogu reći da mi je stipendija dosta pomogla u postizanju dobrih rezultata. " - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Važno je iskoristiti šansu jer će mi obrazovanje u budućnosti i karijeri pomoći na način da ću dobiti najbolju edukaciju koju IUS pruža" - Minela Golubić (MAN / FBA) -

 • "Moja želja je bila da nastavim put u međunarodnoj sredini i uz kvalitetno obrazovanje. ." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Ajla Šoše (BIO / FENS) -

 • "Zahvaljujući stipendiji sada sam u mogućnosti da studiram na IUS-u i podstiče me na to da i dalje napredujem. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Kvalitetno obrazovanje znači postizanje kvalitetnih rezultata a postizanje kvalitetnih rezultata će skrenuti pažnju na studenta i time će studentu bili olakšan put ka stvaranju poslovne karijere" - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Mnogo mi se dopalo to što ovaj Univerzitet nagrađuje znanje i rad i daje priliku studentima za povećavanje tih stipendija visokim ocjenama. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "lako nemam punu stipendiju, znam da će IUS, ukoliko nastavim postizati uspjehe, to prepoznati i ponuditi punu podršku. ." - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Zahvaljujući mom uspjehu dobio sam 100% stipendiju" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Na web stranici IUS-a sam našla potrebne informacije za testiranje za stipendije, prijavila sam se, probala svoju sreću i - dobila stipendiju." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje. " - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Lijepo je znati da neko primijeti vaš trud i zalaganje." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Kada ste stipendista jednog renomiranog Univerziteta kao što je IUS, automatski imate osjećaj odgovornosti " - Emir Hambo (VACD / FASS) -