Fakulteti & Programi

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka


Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS) nudi dodiplomske stepene i postdiplomske stepene u programima Vizuelne umjetnosti i komunikacijski dizajn i Društvene i političke nauke. Pored ovih naučnih programa, programi na FASS-u nude i široki dijapazon različitih predmeta iz humanističkih nauka kao izbornih za studente tokom školovanja na univerzitetu.


Pročitajte više

Fakultet menadžmenta i javne uprave


Cilj Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) je da razvije biznis i menadžment vještine potrebne da se pojedinac suprotstavi izazovima modernog svijeta.


Pročitajte više

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka


Prirodne i tehničke nauke igraju važnu ulogu u današnjoj veoma integrisanoj globalnoj okolini. Kako globalizacija označava visoku pokretljivost tržišta u potrazi za talentima, cilj Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka je da proizvede diplomirane inžinjere koji posjeduju visokokvalitetne tehnološke vještine.


Pročitajte više

Edukacijski fakultet


Cilj Fakulteta je obrazovanje kvalitetnih domaćih i stranih učitelja i nastavnika, koji će raditi na unapređenju osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja u BiH i inostranstvu.


Pročitajte više

Pravni fakultet


Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) nudi mogućnosti studiranja na dodiplomskom studiju. Pravni fakultet nudi napredni interdisciplinarni pristup nastavi, učenju, istraživanju i praksi u oblasti izučavanja prava.


Pročitajte više

Škole engleskog jezika


Glavni cilj IUS-ove Škole engleskog jezika (ELS) je da pruži visokokvalitetne intenzivne instrukcije iz engleskog jezika za one studente koji su primljeni na Internacionalni Univerzitet u Sarajevu bez potrebnih jezičkih vještina.


Pročitajte više

Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija


Internacionalni univerzitet u Sarajevu je prva institucija u regiji koja nudi edukaciju koja se fokusira na praktičan rad koristeći moderne tehnologije i software za grafički dizajn, animaciju i digitalnu montažu (Adobe software paket, Avid, Final Cut Pro).


Pročitajte više

Društvene i političke nauke


Studijski program Društvene i političke nauke pruža studentima priliku da steknu osnovno znanje i vještine u području političkih nauka, sociologije i historije. Za razliku od klasičnog pristupa u kojem se studenti usko specijalizuju za samo jednu od navedenih oblasti, u ovom Programu se izbjegava povlačenje oštre granice između političkih i drugih društvenih nauka.


Pročitajte više

Psihologija


Studijski program Psihologija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu ima za cilj: pružiti studentima dobru teoretsku osnovu iz psihologije kao i mogućnost razvijanja osnovnih sposobnosti za procjenu, terapiju i intervenciju; osposobiti studente da identificiraju odgovarajuće načine rješavanja psiholoških problema; razviti kapacitete da toleriranja nejasnoće i da razumiju kompleksnost psiholoških pojava i ponašanja ljudi; te upoznati studente sa osnovnim konceptima u psihologiji, teorijskim perspektivama i modernim trendovima.


Pročitajte više

Engleski jezik i književnost


Studijski program Engleski jezik i književnost (ELIT) na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) ima nastavni plan i program koji je usklađen sa standardima Agencije za osiguranje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama u Velikoj Britaniji, a također zadovoljava i standarde za sticanje zvanja bakalaureat (BA) iz oblasti nastave engleskog jezika u Turskoj, na način na koji ih je utvrdilo Vijeće za visoko obrazovanje (YÖK).


Pročitajte više

Ekonomija


Studijski program Ekonomija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) nudi studentima koji žele da se specijalizuju u oblasti ekonomije pet smjerova i to: Međunarodna ekonomija, Finansije, Javna ekonomija, Ekonomija rada i Međunarodne finansije.


Pročitajte više

Studije menadžmenta i rukovođenja


Studije menadžmenta i rukovođenja na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) sadrže osnovne predmete poput ekonomije, marketinga, matematike, statistike, finansija, računovodstva, ljudske i socijalne psihologije, sociologije, optimizacije, strateškog i operativnog upravljanja.


Pročitajte više

Međunarodni i javni odnosi


Studijski program Međunarodni i javni odnosi na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je nastao kao rezultat pridavanja velike važnosti interdisciplinranim studijama u društvenim naukama. Program je organizovan na bazi kombinacije persepktiva analitičkih materijala i sredstava unutar Sociologije, Političkih nauka, Ekonomije, Međunarodnih odnosa i Historije.


Pročitajte više

Međunarodno poslovanje i finansije


Studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije je visoko inovativan program, a temelji se na kreativnom objedinjavanju dva područja - objedinjenom izučavanju međunarodnog poslovanja i finansija. U okviru ovog studijskog programa izučava se ponašanje društvenih sistema kao što su finansijska tržišta, multinacionalne korporacije, međunarodna trgovina, logistika međunarodne trgovine i finansiranje trgovine.


Pročitajte više

Engleskog jezika i književnosti,nastavnički smjer


Cilj Programa Engleskog jezika i književnosti FEDU-a je da omogući studentima kvalitetno obrazovanje i usavršavanje u oblastima engleskog jezika i književnosti, te da obuči studente modernoj metodici nastave i edukacijskoj psihologiji. Kroz obrazovanje kvalitetnih domaćih i stranih učitelja i nastavnika, program će doprinijeti unnapređenju osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja u BiH i inostranstvu.


Pročitajte više

Računarsko obrazovanje i informacijske tehnologije


Cilj Programa je podučiti studente vještinama primjene savremene tehnike i tehnologije u poboljšanju efikasnosti obrazovnih procesa na svim nivoima obrazovanja. Ovaj program osposobljava studente za izvršavanje zadataka na polju dizajniranja i administriranja obrazovnih računarskih softwera i platformi.


Pročitajte više

Softverski inženjering


The main objectives of the Software Engineering study program at the Faculty of Engineering and Natural Science (FENS) are targeted at acquiring general and specific competences in the field of software engineering. The aim behind initiating and creating this study program is the development of knowledge, skills, methods, tools, and procedures that will enable software engineers to produce a variety of reliable software.


Pročitajte više

Elektrotehnika i elektronika


Dodiplomski program za inžinjere elektrotehnike na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) ima za cilj da obrazuje studente sa odličnim znanjem iz primijenjenih nauka, primarno elektronike, teorije kontrole i elektromagnetizma, kao i da ih obuče da dizajniraju, analiziraju, optimiziraju i upravljaju električnim sistemima.


Pročitajte više

Računarske nauke i inžinjering


Studijski program Računarske nauke i inžinjering na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) ima za cilj svojim studentima obezbijediti, kako znanje temeljnih teorijskih aspekata računarstva, tako i relevantno praktično iskustvo koje će kasnije moći iskoristiti u poslovanju i industriji.


Pročitajte više

Industrijski inžinjering


Studijski program Industrijski inžinjering na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) je kreiran tako da pruži studentima solidne osnove kako u osnovnim analitičkim i matematičkim disciplinama, tako i u kvantifikativnoj nauci uopšte.


Pročitajte više

Mašinstvo


Studijski program Mašinstvo na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) ima za cilj pružiti studentima teorijska znanja o dizajnu i proizvodnji komponenata i sistema, kao i da ih obuči praktičnim vještinama i znanjem iz primijenjenih nauka, prije svega primjeni fizičkih i mehaničkih principa u razvoju strojeva, sistema za transformaciju energije, materijala i opreme za mjerenje i kontrolu


Pročitajte više

Arhitektura


Studijski program Arhitektura na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) nastao je kao odgovor na veliku zainteresovanost od strane studenata sa prostora Bosne i Hercegovine, Balkana i Turske. Ovaj studijski program teži da svojim radom da doprinos u stvaranju održivog razvoja i da potiče na kritičko i kreativno razmišljanje unutar arhitektonske prakse.


Pročitajte više

Genetika i bioinžinjering


Studijski program Genetika i bioinžinjering na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je poseban program koji predstavlja kombinaciju prirodnih nauka sa inžinjerstvom. Program Genetika i bioinžinjering priprema naše studente da prije svega razumiju i istražuju biološke procese na ćelijskoj razini, zatim da ih koreliraju sa principima inžinjerstva, te najzad implementuju u industriji.


Pročitajte više
 • "Smatram da je kvalitetno obrazovanje jako bitan faktor u izgradnji karijere svakog pojedinca. ." - Mihaela Božović -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje ." - Nadir Herić-

 • ".naši profesori mladi ljudi, koji se trude da nam približe nove tehnike i najnovija otkrića iz područja genetike i bioinžinjeringa.. ." - Irma Karabegović -

 • "Bila sam oduševljena, pa sam došla na Dan otvorenih vrata da saznam više. Pristupila sam i testiranju za stipendije i osvojila 50% stipendiju. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Stipendija mi je prije svega pomogla u finansijskom smislu. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Sada imam priliku da gradim svoju karijeru o kojoj sam sanjala, osiguram svoju budućnost i da budem jedna od najboljih studentica na IUS-u. I sve to zahvaljujući stipendiji! " - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Motivisana sam željom za višom stipendijom i za daljim napredovanjem " - Amila Selimadžović (IR / FBA ) -

 • "Aktivno sam uključen u naučne aktivnosti za mlade na IUS-u" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Sa sigurnošću mogu reći da mi je stipendija dosta pomogla u postizanju dobrih rezultata. " - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Važno je iskoristiti šansu jer će mi obrazovanje u budućnosti i karijeri pomoći na način da ću dobiti najbolju edukaciju koju IUS pruža" - Minela Golubić (MAN / FBA) -

 • "Moja želja je bila da nastavim put u međunarodnoj sredini i uz kvalitetno obrazovanje. ." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Ajla Šoše (BIO / FENS) -

 • "Zahvaljujući stipendiji sada sam u mogućnosti da studiram na IUS-u i podstiče me na to da i dalje napredujem. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Kvalitetno obrazovanje znači postizanje kvalitetnih rezultata a postizanje kvalitetnih rezultata će skrenuti pažnju na studenta i time će studentu bili olakšan put ka stvaranju poslovne karijere" - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Mnogo mi se dopalo to što ovaj Univerzitet nagrađuje znanje i rad i daje priliku studentima za povećavanje tih stipendija visokim ocjenama. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "lako nemam punu stipendiju, znam da će IUS, ukoliko nastavim postizati uspjehe, to prepoznati i ponuditi punu podršku. ." - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Zahvaljujući mom uspjehu dobio sam 100% stipendiju" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Na web stranici IUS-a sam našla potrebne informacije za testiranje za stipendije, prijavila sam se, probala svoju sreću i - dobila stipendiju." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje. " - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Lijepo je znati da neko primijeti vaš trud i zalaganje." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Kada ste stipendista jednog renomiranog Univerziteta kao što je IUS, automatski imate osjećaj odgovornosti " - Emir Hambo (VACD / FASS) -