Psihologija

Studijski program Psihologija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu ima za cilj pružiti studentima dobru teoretsku osnovu iz psihologije, kao i mogućnost razvijanja osnovnih sposobnosti za procjenu, terapiju i intervenciju, osposobiti studente da identificiraju odgovarajuće načine rješavanja psiholoških problema, razviti kapacitete da tolerišu nejasnoće i da razumiju kompleksnost psiholoških pojava i ponašanja ljudi, te upoznati studente sa osnovnim konceptima u psihologiji, teorijskim perspektivama i modernim trendovima.

Psihologija se osim proučavanja mentalnih procesa i ponašanja ljudi sve više usmjerava na poboljšanje kvaliteta života ljudi općenito, te stoga studiranje psihologije znači mogućnost praćenja najnovijih društvenih trendova. Studirati psihologiju na IUS-u znači biti educiran savremenim nastavnim metodama i biti pripremljen za nastavak edukacije ili osposobljen za rad u skladu sa zahtjevima modernog življenja. Program psihologije i osoblje koje radi na njegovoj implementaciji mogu garantovati ostvarivanje programskih ciljeva i očekivanih rezultata studija.

Studij psihologije na IUS-u prepoznatljiv je po kvaliteti nastave, koja se ogleda u dostupnosti najnovijoj literaturi, te prilici za rad na istraživanjima u oblasti psihologije, posebnom načinu komunikacije sa studentima, koji uključuje podršku i razumjevanje, ali istovremeno i profesionalnost u postizanju zahtjevnih rezultata, interdisciplinarnom pristupu studiju koji omogućava sticanje potrebnih znanja u okviru studija psihologije i otvorenosti prema drugim naučnim disciplinama, te mogućnosti da studenti kreiraju užu oblast studija kroz samostalni izbor predmeta.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Studenti koji završe I ciklus studija na studijskom programu Psihologija na IUS-u imaju mogućnost da traže zaposlenje odmah nakon završetka studija, ili da nastave edukaciju na II ciklusu studija. Oni koji traže zaposlenje otkriće veliki broj mogućnosti u oblasti obrazovanja, socijalnog rada, marketinga, ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pravnog sistema, gerontoloških centara, te administrativnih i istraživačkih službi.

 • "Smatram da je kvalitetno obrazovanje jako bitan faktor u izgradnji karijere svakog pojedinca. ." - Mihaela Božović -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje ." - Nadir Herić-

 • ".naši profesori mladi ljudi, koji se trude da nam približe nove tehnike i najnovija otkrića iz područja genetike i bioinžinjeringa.. ." - Irma Karabegović -

 • "Bila sam oduševljena, pa sam došla na Dan otvorenih vrata da saznam više. Pristupila sam i testiranju za stipendije i osvojila 50% stipendiju. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Stipendija mi je prije svega pomogla u finansijskom smislu. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Sada imam priliku da gradim svoju karijeru o kojoj sam sanjala, osiguram svoju budućnost i da budem jedna od najboljih studentica na IUS-u. I sve to zahvaljujući stipendiji! " - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Motivisana sam željom za višom stipendijom i za daljim napredovanjem " - Amila Selimadžović (IR / FBA ) -

 • "Aktivno sam uključen u naučne aktivnosti za mlade na IUS-u" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Sa sigurnošću mogu reći da mi je stipendija dosta pomogla u postizanju dobrih rezultata. " - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Važno je iskoristiti šansu jer će mi obrazovanje u budućnosti i karijeri pomoći na način da ću dobiti najbolju edukaciju koju IUS pruža" - Minela Golubić (MAN / FBA) -

 • "Moja želja je bila da nastavim put u međunarodnoj sredini i uz kvalitetno obrazovanje. ." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao." - Ajla Šoše (BIO / FENS) -

 • "Zahvaljujući stipendiji sada sam u mogućnosti da studiram na IUS-u i podstiče me na to da i dalje napredujem. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Kvalitetno obrazovanje znači postizanje kvalitetnih rezultata a postizanje kvalitetnih rezultata će skrenuti pažnju na studenta i time će studentu bili olakšan put ka stvaranju poslovne karijere" - Emir Hambo (VACD / FASS) -

 • "Mnogo mi se dopalo to što ovaj Univerzitet nagrađuje znanje i rad i daje priliku studentima za povećavanje tih stipendija visokim ocjenama. ." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "lako nemam punu stipendiju, znam da će IUS, ukoliko nastavim postizati uspjehe, to prepoznati i ponuditi punu podršku. ." - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Zahvaljujući mom uspjehu dobio sam 100% stipendiju" - Zaid Zerdo (CS / FENS ) -

 • "Samim tim ako smo najbolji ili među najboljim studentima, implicira više prilika za uspjeh, stipendiju i 'sutra' posao. " - Adisa Šabotić (VACD /FASS ) -

 • "Na web stranici IUS-a sam našla potrebne informacije za testiranje za stipendije, prijavila sam se, probala svoju sreću i - dobila stipendiju." - Ajla Suljević (CS / FENS ) -

 • "Uvjeren sam da se trud isplati i nagrađuje. " - Nadir Herić (VACD /FASS ) -

 • "Lijepo je znati da neko primijeti vaš trud i zalaganje." - Velida Babić (EE / FENS ) -

 • "Kada ste stipendista jednog renomiranog Univerziteta kao što je IUS, automatski imate osjećaj odgovornosti " - Emir Hambo (VACD / FASS) -