Skip to main content

Pravo – opći smjer

Trajanje studija 4 godine/8 semestara
Stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor prava
Ukupan broj kredita 240 ECTS
Web stranica programa https://flw.ius.edu.ba
Kontakt tel. +387 33 957 485
Godišnja školarina 7,000.00 BAM

  Zašto studirati pravo?

  Postanite stručnjak za zakonodavstvo na nacionalnom i međunarodnom nivou. Budite sposobni da riješite probleme, kombinujete praktične vještine sa akademskom vizijom, te postanite spremni da radite u javnom i privatnom sektoru u svojoj zemlji ili na međunarodnom nivou.

  Metode učenja

  Budite pravnik otvoren za inovacije, aktivno pratite napredak u društvenim odnosima, te budite sposobni da uskladite nacionalno zakonodavstvo sa međunarodnim pravom. Budite pravnik sposoban da koristi barem jedan strani jezik i informacione tehnologije za efikasnu komunikaciju sa svojim kolegama iz različitih dijelova svijeta. Budite pravni stručnjak koji njeguje kulturu prava, ima razvijen osjećaj za pravdu i etičke vrijednosti, te smatra ljudska prava vrijednošću. Pored obaveznih predmeta kao što su ustavno, građansko, krivično i privredno pravo, javno pravo EU i privatno pravo EU, izučite specijalizovana područja prava finansijskih institucija, zakona o informacionim tehnologijama, zakona o životnoj sredini, ljudskih prava i mnogih drugih.

  Karijera

  Nakon stjecanja praktičnog znanja o radu suda i tužilaštva, privatnim i javnim preduzećima, advokatskim kancelarijama, notarskim uredima i različitim agencijama, zaposlite se u državnoj službi, javnim preduzećima i relevantnim institucijama.

  o IUS

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini


   

  Katalog IUS-a možete preuzeti ovdje 
   

  Featured Posts

  Kontakt