Arhitektura

Faculty

Studijski program Arhitektura na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) nastao je kao odgovor na veliku zainteresovanost od strane studenata sa prostora Bosne i Hercegovine, Balkana i Turske. Ovaj studijski program teži da svojim radom da doprinos u stvaranju održivog razvoja i da potiče na kritičko i kreativno razmišljanje unutar arhitektonske prakse.

Porast urbanizacije i pojava novih tehnologija, kao što su održivi dizajn i digitalne tehnologije, iziskuje potrebu za primjenom novih sistema projektovanja i gradnje, kao i novih pristupa obrazovanju i djelovanju u arhitektonskoj praksi. Uzimajući u obzir veliki broj studenata koji žele studirati arhitekturu, Internacionalni univerzitet u Sarajevu kao visokoobrazovna institucija, ima za cilj da putem aktivnog i kompetentnog kolektiva ponudi visok kvalitet nastave, primjenom teorije i dizajna uz saradnju sa drugim disciplinama na Univerzitetu.

Studijski program Arhitekture unutar Internacionalnog univerziteta u Sarajevu ima za cilj da postavi čvrste temelje za buduću praksu unutar arhitektonskog djelovanja i osigura svojim studentima, u skladu sa njihovim sposobnostima, mogućnost zapošljavanja unutar ove profesije. U skladu sa ovim, studenti trebaju ispunjavati pravne uslove potrebne za njihovo registrovanje kao budućih arhitekata unutar nadležnih državnih institucija u Bosni i Hercegovini, Turskoj i drugim zemljama svijeta.

Mogućnosti zapošljavanja

Diplomiranim studentima arhitekture pruža se mogućnost da izgrade svoju karijeru u različitim, ali srodnim, oblastima projektovanja, poput: urbanizma, arhitektonskog projektovanja, projektovanja konstrukcija, građevinskog nadzora gradilišta i obnove, kao i u oblasti zaštite kulturnog i historijskog nasljeđa.