Drugo testiranje za stipendije - 30. maj 2019.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je visokoobrazovna institucija koja nudi kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na tri ciklusa studija. Tokom proteklih godina, univerzitet se inzenzivno razvijao i jedan je od prvih u BiH koji je prilagodio svoju nastavu evropskim standardima. Ustaljena praksa je da IUS svake godine organizuje najveće testiranje za stipendije u državi, te svim maturantima pruži jednaku priliku za ostvarivanje stipendije za studij na ovom univerzitetu. „Fondacija za razvoj obrazovanja” Sarajevo, kao osnivač IUS-a, svake godine obezbijedi veliki broj stipendija za sve zainteresovane maturante.

Prvo ovogodišnje testiranje je održano 29. marta, a izlazni rezultati su još jedanput pokazali da su mladi u BiH svjesni prilika i uslova koje ova ustanova pruža svojim studentima.

Zbog velikog interesa za studiranjem na jednom od 21 studijskog programa, te ogromnog broja aplikacija za prvo testiranje, uprava IUS-a je odlučila pružiti durugu priliku svim maturantima koji nisu uspjeli pristupiti prvom testu. Novo testiranje je odlična prilika za studente da demonstriraju svoje znanje i dobiju priliku da steknu odgovarajuću stipendiju / popust za studiranje na IUS-u. Testiranje nije samo šansa za dobijanje stipendija; to je i prilika da učenici pokažu svoje vještine i sposobnosti. Ispit se sastoji od pitanja iz općeg znanja i matematike, a stipendije se dodjeljuju kandidatima na osnovu postignutih rezultata. Najniža stipendija koja se može dobiti je 40%, a najviša 100% od ukupne godišnje školarine.

Prema novim pravilima o stipendijama, stipendije se dodjeljuju na period od 5 godina. Ako student ne diplomira tokom ovog perioda, stipendija se fiksira na 50%, bez obzira na početnu stipendiju. Izbor studijskog programa prilikom prijave za stipendiju je konačan. Svaka naknadna promjena može ili ne mora biti podložna promjeni iznosa stipendije. Samo korisnici punih (100%) stipendija su obavezni da održe akademski uspjeh na određenom nivou i oslobođeni su školarina u Pripremnoj školi engleskog jezika za prvu godinu. Korisnici drugih stipendija podliježu plaćanju školarine za Školu engleskog jezika.

Nova prilika za sve maturante srednjih škola da osvoje stipendiju za studij na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je u četvrtak, 30. maja 2019. godine, sa početkom u 14 sati, a pravo na pristup drugom testiranju imaju oni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su građani BiH ili neke od zemalja u regionu
  • da su učenici završne godine četverogodišnje srednje škole
  • da nisu prethodno učestvovali na IUS testiranju
  • prilikom polaganja ispita moraju imati identifikacioni dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola, pasoš).

Registracija je obavezna i obavlja se na stipendija.ius.edu.ba.

Vidimo se 30. maja 2019