Ekonomija

Faculty

Studijski program Ekonomija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) nudi studentima koji žele da se specijalizuju u oblasti ekonomije pet smjerova, i to: Međunarodna ekonomija, Finansije, Javna ekonomija, Ekonomija rada i Međunarodne finansije.

Svrha dodiplomskog programa Ekonomija na IUS-u jeste da pruži studentima dobre temelje u ekonomskoj teoriji i njenoj praktičnoj primjeni. Program je struktuiran na način da služi većem broju interesa: za studente koji su zainteresovani za dublje izučavanje ekonomije, Program nudi predmete višeg stepena znanja i orijentaciju ka postdiplomskom studiju; za studente koji namjeravaju da budu profesionalni ekonomisti u privatnom ili javnom sektoru, Program razvija neophodne vještine za makro ili sektorske analize te za evaluaciju, formulaciju i implementaciju monetarne, fiskalne ili regulatorne politike; za studente koji teže da razviju karijeru u biznisu i menadžmentu, Program nudi predmete koji rade sa strateškim analizama i temama kao što su: poslovno računovodstvo, finansije i marketing.

Mogućnosti zapošljavanja

Bosna i Hercegovina je na putu priključenja Evropskoj uniji i suočava se sa potpuno novim načinom vođenja biznisa i novim procedurama koje su moraju poštovati u oblasti javnih finansija, bankarstva i carinskih procedura. Ekonomske analize se primjenjuju za potrebe društva, vlade, kao i za druge oblasti poslovanja i finansija. Ekonomista mora biti spreman odgovoriti na pitanja kao što su: kako maksimizirati svoju dobit koristeći raspoloživa sredstva i mogućnosti, koji faktori se moraju uzeti u obzir prilikom odlučivanja, kako iskoristiti krizne situacije ili nadoknaditi propale šanse itd. Zatim, ekonomista mora znati kako se vodi određeno društvo, koja je uloga države, da li i kada država treba intervenisati na tržištu i kako sve to utiče na dobrobit ljudi. Studenti Fakulteta menadžmenta i javne uprave, Odsjeka ekonomije i menadžmenta, će graditi svoje obrazovanje preko mikro i makroekonomije, finansijskog menadžmenta do prava i poslovanja Evropske unije. Nakon završenog studija studenti su osposobljeni za rad u bankama, finansijskim institucijama, vladinim institucijama, nevladinim organizacijama, lokalnim i stranim kompanijama. Oni će postati stručnjaci koji mogu doprinijeti bržem razvoju Bosne i Hercegovine.