Genetika i bioinžinjering

Faculty

Studijski program Genetika i bioinžinjering na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je poseban program koji predstavlja kombinaciju prirodnih nauka sa inžinjerstvom. Program Genetika i bioinžinjering priprema naše studente da prije svega razumiju i istražuju biološke procese na ćelijskoj razini, zatim da ih koreliraju sa principima inžinjerstva, te najzad implementuju u industriji.

 

Aplikabilna rješenja iz genetike i bioinžinjeringa su široko primjenjiva, te se koriste, kako u biomedicini, tako i u drugim srodnim oblastima. Bioinžinjeri su primarno orijentisani na aplikaciju metoda i tehnika iz oblasti inžinjerstva na probleme u biologiji i medicini. Dakle, bioinžinjering obuhvata primjenu principa inžinjerstva uopšte, te razumijevanje funkcije i strukture živih organizama. Primarna upotreba tehnologije bazira se na dizajnu i razvoju novih uređaja, proizvodnji novih biomaterijala, umjetničkih tkiva i organa, kao i na razvoju, odnosno, proizvodnji lijekova. Studenti stiču praktično iskustvo tokom aktivnog studijskog rada i laboratorijskih vježbi, a naročito tokom studijskog staža u trajanju od 60 radnih dana koji svaki student mora obaviti tokom svog četverogodišnjeg studija. Praktični rad je uobičajeno povezan sa trenutnim istraživanjima na IUS-u i/ili se izvodi u saradnji sa drugim institucijama i kompanijama sa kojima IUS ima saradnju.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Diplomante očekuje veliki spektar mogućnosti pri pronalsku zaposlenja zavisno od individualnog interesovanja samog studenta. Dakle, mogućnosti su: nastaviti akademsku karijeru ili karijeru u različitim sferama industrije (farmaceutska, biotehnološka, poljoprivredna i dr.) zatim, u naučnoistraživačoj oblasti biomedicine, kako u kliničkoj tako i u bazičnoj, u forenzici, a također i u različitim vladinim i nevladinim službama, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.