Mašinstvo

Faculty

Studijski program Mašinstvo na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) ima za cilj pružiti studentima teorijska znanja o dizajnu i proizvodnji komponenata i sistema, kao i da ih obuči praktičnim vještinama i znanjem iz primijenjenih nauka, prije svega primjeni fizičkih i mehaničkih principa u razvoju strojeva, sistema za transformaciju energije, materijala i opreme za mjerenje i kontrolu.

Program Mašinstvo na IUS-u pruža interdisciplinarni pristup mašinskom inžinjeringu, tako što nudi specifične predmete iz drugih inžinjerskih programa, kao što su predmeti: Industrijski inžinjering, Elektrotehnika i Kompjuterske nauke. Značajan broj predmeta su izborni predmeti koji studentima daju mogućnost da dizajniraju program prema svojim interesima i potrebama.

Mogućnosti zapošljavanja

Mogućnosti zapošljavanja za mašinskog inžinjera postoje u javnom i privatnom sektoru, uključujući, procesnu, automobilsku i avio industriju, proizvodnju i dizajn raznih biomedicinskih, kompjuterskih, elektronskih i energetskih komponenti, te proizvodnju i dizajn mašina i alata za industriju. Inžinjeri mašinstva su često prisutni u akademiji, centrima za istraživanje i razvoj, kao i u državnim institucijama.