MEĐUNARODNI PROGRAMI ZA STJECANJE DVOJNIH DIPLOMA

IUS realizuje međunarodne programe za stjecanje dvojnih diploma za dodiplomski studij (Zajednički program) u saradnji sa dva prestižna univerziteta u Turskoj: Tehnički univerzitet u Istanbulu (ITU) i Istanbul Univerzitet (IU).
Zajednički programi podrazumijevaju da će studenti nakon završene prve dvije godine studija na IUS-u, svoje obrazovanje nastaviti na jednom od dva partnerska univerziteta, te će nakon diplomiranja dobiti diplome oba univerziteta.
Ovo je odlična prilika za sve studente koji žele da studiraju u dvije različite zemlje i dobiju dvojne diplome, kao i da upoznaju kulturu, jezik i običaje druge zemlje.
Zajednički studijski programi  IUS-a i ITU-a:

Zajednički studijski programi  IUS-a i IU-a:

U realizaciji Zajedničkog programa se primjenjuju važeća pravila studiranja univerziteta gdje student pohađa datu studijsku godinu.
Zajednički programi se realiziraju na engleskom jeziku.
Školarina za prve dvije studijske godine se plaća IUS-u dok se školarina na IU/ITU za treću i četvrtu godinu studija plaća u skladu sa važećim propisima partnerskog univerziteta.