Međunarodno poslovanje i finansije

Faculty

Studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije je visoko inovativan program, a temelji se na kreativnom objedinjavanju dva područja - objedinjenom izučavanju međunarodnog poslovanja i finansija.

U okviru ovog studijskog programa izučava se ponašanje društvenih sistema kao što su finansijska tržišta, multinacionalne korporacije, međunarodna trgovina, logistika međunarodne trgovine i finansiranje trgovine. Naš cilj je pružiti studentima dobre teorijske i praktične osnove iz oblasti međunarodnog poslovanja i finansija. Osim toga, razumijevanje važnosti istraživanja i izučavanja u međunarodnom poslovanju i finansijama bit će prošireno. Studenti će razviti svoje sposobnosti da koriste pristupe i metode analize specifičnih i složenih pitanja koja se nalaze u području međunarodnog poslovanja i finansija, kao i da dublje izučavaju aktivnosti vezana uz međunarodnu trgovinu. Program se izučava na IUS-u, na Fakultetu menadžmanta i javne uprave kao novi studijski program na Odsjeku ekonomije i menadžmenta. Ovaj dodiplomski studij je jedinstven u Bosni i Hercegovini, a odlikuje se uravnoteženim razmatranjem obje discipline u nastavnom programu. Naši studenti su obavezni provoditi praksu u: 1.) Preduzeću za špediciju (primjera, da pomažu klijentima i da nauče kako da evidentiraju transport proizvoda sa jedne na drugu destinaciju), 2.) carinarnici (primjera, da dobiju znanja kako se evidentira uvoz dobe, priprema dokumentacija oko uvoza robe i koje carinske tarife se primjenjuju, kako se vrši priprema i ispunjavanje carinskih deklaracija i aranžira kargo transport), i 3.) u odjelu komercijalne banke za međunarodna plaćanja (primjera, kako se vrše ino plaćanja i finansira međunarodna trgovina posredstvom banke). Ove tri prakse se tretiraju kao bilo koji programom obavezni predmeti.

U skladu s tim, naši studenti moći će steći znanja o potrebnim dokumentima oko transporta i carinjenja robe, propisa, kalkulacije troškova prijevoza u procesu izvoza robe od fabrike do konačnog odredišta, kao i bankarske prakse koji mogu olakšati financiranje procesa izvoza ili uvoza za mnoge kompanije. Nadalje, ovaj novi studij (SP) je dizajniran da omogući razvoj sposobnosti studenata za obavljanje inovativnih, dobro informisanih i rigoroznih analiza u područjima kao što su: međunarodne finansije, međunarodna trgovina i finansiranje trgovine.

Mogućnosti zapošljavanja

Zbog velikog skupa interdisciplinarnih znanja i praktičnih vještina stečenih tokom studiranja, naši studenti imaju dobre prilike da steknu zaposlenja od međunarodno izvoznih kompanija do institucija u finansijskom sektoru. Postoji mogućnost zapošljavanja u izvozno orijentiranim kompanijama, kao i financijskim institucijama koje trebaju visokokvalificirane vodeće stručnjake koji će imati znanja i sposobnosti shvatanja i rješavanja složenih globalnih poslovnih procesa i razumijevanje globalnih poslovnih problema, kao i da se nose sa finansijskim rizicima i izazovima s kojima se suočavaju kompanije na globalnom tržištu, da aktivno učestvuju u planiranju i finansiranju međunarodne trgovine, kao i razvoju i kreiranju proizvoda i usluga te njihovu isporuku na globalna tržišta.