Menadžment

Faculty

Studije menadžmenta i rukovođenja na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) sadrže osnovne predmete poput ekonomije, marketinga, matematike, statistike, finansija, računovodstva, ljudske i socijalne psihologije, sociologije, optimizacije, strateškog i operativnog upravljanja. Prema njihovom interesu, studenti mogu izabrati područje izbornih predmeta za povećanje svog znanja u određenom području.

Osnovni predmeti pomoći će studentima da steknu cjelovit pregled i sposobnost upravljanja resursima u smislu organizacije strateških i upravljačkih faktora koji utiču na produktivnost. Studenti menadžmenta i rukovođenja uče vrlo važne tehnike poput analize rizika i strateške analize, upravljanja lancem nabave, ulaganja i vodstvo koje će im pomoći da budu konkurentni na globalnom nivou.

Kreativnost i sposobnost upravljanja, znanje i resursi su karakteristike koje menadžer ovog stoljeća mora posjedovati. Potreba za dobro obrazovanim, visoko kvalifikovanim, slobodoumnim, i profesionalnim menadžerima koji mogu poduzeti prave korake u pravo vrijeme je uvijek bila vrlo velika. Studije manadžmenta i rukovođenja na IUS-u imaju za cilj obrazovati studente da budu kreatori znanja i da pokažu praktične primjene teorije koju uče na IUS-u.

Mogućnosti zapošljavanja

Naši diplomanti će dobiti i na lokalnoj i globalnoj vrijednosti kroz kontinuirano učenje i razvoj na IUS-u, dajući na raspolaganje svoje znanje i vještine za razvoj svoje zemlje, svijeta i čovječanstva. Oni lako mogu pronaći posao u proizvodnom sektoru kao i u sektoru usluga. Šta više, diplomanti IUS–a mogu raditi na rukovodećim pozicijama u bankama, financijskim institucijama, međunarodnim i lokalnim kompanijama, medijima i zdravstvenom sektoru, i u svim firmama koje se bave informacionim tehnologijama. Također, oni mogu osnovati svoje vlastite kompanije nakon sticanja iskustva, te mogu biti vrlo uspješni poduzetnici i biznismeni.