Pravni fakultet

Faculty

Pravni Studij

Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) nudi mogućnosti studiranja na dodiplomskom studiju. Pravni fakultet nudi napredni interdisciplinarni pristup nastavi, učenju, istraživanju i praksi u oblasti izučavanja prava.

Cilj Fakulteta je da promovira pravne nauke, s posebnim akcentom na aktuelna i specifična pravna znanja, koja obuhvataju teorijske, historijske, uporedne, sociološke i ekonomske osnove prava, te različite metode i razumijevanje primjene prava.

Unutar studijskog programa, osim osnovnih disciplina kao što su ustavno, građansko i krivično pravo, izučavaju se i sljedeće savremene discipline: evropsko pravo, prekršajno pravo, pravo finansijskih institucija, pravo informacionih tehnologija, sistem evropskog sudstva, institucije Evropske unije kao i problemi pravne kulture i ljudskih prava.

Otvaranjem Pravnog fakulteta IUS pokazuje svoju internacionalnu dimenziju, doprinosi jačanju domaćeg i međunarodnog akademskog okruženja, te boljem razumijevanju procesa kreiranja i harmoniziranja međunarodnih i domaćih pravnih propisa, na putu ka euroatlantskim i nato integracijama.

Mogućnosti zapošljavanja

Završetkom prvog ciklusa studija diplomanti će steći osnovna znanja iz pravne nauke, kao i neophodan zakonski preduslov za pristup drugom odnosno trećem ciklusu studija. Diplomanti koji odluče da odmah traže posao, posjedovat će neophodna znanja i kompetencije za pristup državnim i javnim firmama i ustanovama. Ovo posebno podrazumijeva sticanje znanja iz pravne prakse u sudovima i tužilaštvima, privatnim i javnim preduzećima, advokaturi i notarijatu, te raznim agencijama.

Nastavna na engleskom jeziku i mogućnosti prakse su glavne prednosti koje diplomanti Pravnog fakulteta IUS-a imaju nakon sticanja diplome. Bosni i Hercegovini su hitno potrebni školovani međunarodno pravni eksperti, koji misle i koji su sposobni raditi na engleskom jeziku, kao službenom jeziku EU. Također, studentima se nudi mogućnost međunarodne prakse u firmama i institucijama, koje im omogućavaju da budu u toku aktuelnih trendova i specijalizacija u konkretnim expertnim međunarodnim poljima.