Psihologija

Faculty

Studijski program Psihologija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu ima za cilj pružiti studentima dobru teoretsku osnovu iz psihologije, kao i mogućnost razvijanja osnovnih sposobnosti za procjenu, terapiju i intervenciju, osposobiti studente da identificiraju odgovarajuće načine rješavanja psiholoških problema, razviti kapacitete da tolerišu nejasnoće i da razumiju kompleksnost psiholoških pojava i ponašanja ljudi, te upoznati studente sa osnovnim konceptima u psihologiji, teorijskim perspektivama i modernim trendovima.

Psihologija se osim proučavanja mentalnih procesa i ponašanja ljudi sve više usmjerava na poboljšanje kvaliteta života ljudi općenito, te stoga studiranje psihologije znači mogućnost praćenja najnovijih društvenih trendova. Studirati psihologiju na IUS-u znači biti educiran savremenim nastavnim metodama i biti pripremljen za nastavak edukacije ili osposobljen za rad u skladu sa zahtjevima modernog življenja. Program psihologije i osoblje koje radi na njegovoj implementaciji mogu garantovati ostvarivanje programskih ciljeva i očekivanih rezultata studija.

Studij psihologije na IUS-u prepoznatljiv je po kvaliteti nastave, koja se ogleda u dostupnosti najnovijoj literaturi, te prilici za rad na istraživanjima u oblasti psihologije, posebnom načinu komunikacije sa studentima, koji uključuje podršku i razumjevanje, ali istovremeno i profesionalnost u postizanju zahtjevnih rezultata, interdisciplinarnom pristupu studiju koji omogućava sticanje potrebnih znanja u okviru studija psihologije i otvorenosti prema drugim naučnim disciplinama, te mogućnosti da studenti kreiraju užu oblast studija kroz samostalni izbor predmeta.

Mogućnosti zapošljavanja

Studenti koji završe I ciklus studija na studijskom programu Psihologija na IUS-u imaju mogućnost da traže zaposlenje odmah nakon završetka studija, ili da nastave edukaciju na II ciklusu studija. Oni koji traže zaposlenje otkriće veliki broj mogućnosti u oblasti obrazovanja, socijalnog rada, marketinga, ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pravnog sistema, gerontoloških centara, te administrativnih i istraživačkih službi.