Računarske nauke i inžinjering

Faculty

Studijski program Računarske nauke i inžinjering na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) ima za cilj svojim studentima obezbijediti, kako znanje temeljnih teorijskih aspekata računarstva, tako i relevantno praktično iskustvo koje će kasnije moći iskoristiti u poslovanju i industriji.

 

Program nudi kvalitetan nastavni plan i program I, II i III ciklusa studija, utemeljen na teoriji i metodama računarskih nauka i inžinjerstva, te na njihovoj primjeni na problemima iz stvarnog života. Studentima se nude praktične vježbe kroz laboratorije, predavanja, seminare, kolokvije i praktična istraživanja na visokom svjetskom standardu, a osoblje Programa je aktivno i u istraživanju u različitim područjima informatike i inžinjeringa.

 

Program Računarske nauke i inžinjering obrazuje studente sa ciljem sa steknu odlična znanja iz oblasti softvera, hardvera i teoretskih aspekta računarskih uređaja, te vještine primjene računarstva u inžinjerskim, poslovnim, naučnim, i drugim područjima. Dodatno, Program je dizajniran tako da studentima omogućava sticanje znanja iz ekonomije, menadžmenta i drugih društvenih nauka. Po uspješnom završetku Programa, studenti će biti u stanju da primijene načela kompjuterskih nauka i prakse na različitim praktičnim problemima, da dizajniraju i razviju značajan softverski sistem, razumiju primjene programskih jezika u kompjuterskim sistemima, te da dostignu čvrsta teorijska i praktična znanja u raznim područjima računarstva (baze podataka, operativnih sistema, kompjuterskih mreža, razvoju web aplikacija, softverskom inženjerstvu i dr.).

 

Diplomirani studenti programa Računarske nauke i inžinjering imaju širok izbor fokusa svojih budućih karijera: poduzetništvo, web aplikacije, kompjuterska grafika, mrežna administracija, sigurnost kompjuterskih sistema, kompjuterska vizija, baze podataka, bežične mreže, umjetna inteligencija itd. U Bosni i Hercegovini, ali i svijetu, je konstantno velika potražnja za inžinjerima računarskih nauka. Prilike za posao su raznolike i postoje u gotovo svim industrijskim sektorima.

 

Mogućnosti zapošljavanja
Diplomirani studenti programa Računarske nauke i inžinjering imaju širok izbor fokusa svojih budućih karijera: poduzetništvo, web aplikacije, kompjuterska grafika, mrežna administracija, sigurnost kompjuterskih sistema, kompjuterska vizija, baze podataka, bežične mreže, umjetna inteligencija itd. U Bosni i Hercegovini, ali i svijetu, je konstantno velika potražnja za inžinjerima računarskih nauka. Prilike za posao su raznolike i postoje u gotovo svim industrijskim sektorima.