CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Glavna uloga Centra za razvoj karijere je da pomogne i usmjeri studente IUS-a ka razvoju vještina i poslovnih mreža relevantnih za njihovo zaposlenje. Svrha Centra je da pomogne studentima da steknu prva radna iskustva tokom studija te da ih pripremi za uspješnu tranziciju ka sljedećem nivou u razvoju karijere nakon diplomiranja ili nastavka sudija.

Centar za razvoj karijere IUS-a omogućava studentima da dobiju informacije i savjete o mogućem zaposlenju, praksama, poslodavcima i daljem obrazovanju. 

Pored navedenog, organiziranjem radionica, kurseva, predavanja i prezentacija, Centar pomaže studentima da konstruktivno sagledaju prilike koje im se nude, i to stjecanjem vještina i usmjeravanjem studenta ka izgrađivanju i njegovanju vlastite karijere. Glavni cilj Centra je predstaviti studente i diplomante IUS-a kao buduće stučnjake u širokom spektru zanimanja te Univerzitet kao vodeću instituciju visokog obrazovanja u regionu.

U Centru za razvoj karijere studenti su dobrodošli da istraže puteve i identificiraju korake potrebne za postizanje uspješne karijere.

Za više informacija o navedenom kontaktirajte Centar za razvoj karijere:

Telefon: + 387 33 957 157

Email: ihasanovic@ius.edu.ba