Softverski inžinjering

Faculty

Glavni cilj studijskog programa Softverski inžinjering pri Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka (FENS) je usvajanje opštih i specifičnih kompetencija na polju softverskog inžinjeringa.

Ideja od koje se pošlo pri osnivanju i kreiranju ovog studijskog programa bila je da on razvija znanja, vještine, metode, alate i procedure koje će omogućiti softverskim inžinjerima da proizvedu raznoliki i pouzdani softver. Pouzdani softver operira na orginalnim specifikacijama, koje su prilagodljive promjenama u svim fazama životnog vijeka softvera. Softverski inžinjering je tehnička nauka u kojoj se primjenjuju principi iz područja kompjuterskih nauka i matematike kako bi se dobila ekonomski efikasna rješenja za softverske probleme. 

Softver je bitna komponenta za donošenje poslovnih odluka i osnov za naučna istraživanja i rješavanje tehničkih problema. Zapravo, motiv koji je doveo do osnivanja programa Softverski inžinjering bio je to da živimo u dobu automatizacije, intenzivnog razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i vrijeme kada  je osnovni izazov postalo kako povećati kvalitet a smanjiti troškove softvera.

Kurikulum studijskog programa Softverski inžinjering je u skladu sa bolonjskim sistemom studiranja i priznatim okvirima kvalifikacija u BiH. Kroz veliki broj izbornih predmeta, studenti ovog programa imaju mogućnost upoznati se sa sadržajima iz drugih polja nauka koje se izučavaju na IUS-u, što im omogućava horizontalnu mobilnost. Njegov međunarodni kvalitet ogleda se u činjenicama da je jezik nastave engleski, da je moderni studijski program usklađen sa relevantnim domaćim i stranim kriterijumima za ishode učenja koje podrazumijeva studijski program Softverskog inžinjeringa.

 

Mogućnosti za zaposlenje

 

Studenti koji završe I ili II ciklus studija će biti u mogućnosti da pronađu zaposlenje u privatnom i javnom sektoru kao inžinjeri na područjima kao što su informacione tehnologije, telekomunikacije, a mogu obavljati i druge aativnosti u IT odjelima drugih kompanijama. Međunarodne analize i druge studije o potrebi za ovakvom vrstom kadra jasno pokazuju da je zanimanje softverskog inžinjera jedno od prioritetnih, te da nedostatak ovakvog kadra unazađuje i usporava proces razvoja društva u dobu informacionih tehnologija.