VAŠ BUDUĆI PROFESIONALNI PUT– NAŠI USPJEŠNI ALUMNISTI

Zajedničkim snagama trasirajmo vaš karijerni put!

Centar za razvoj profesionalne karijere (SCC) je mjesto koje nudi usluge i programe koji pomažu studentima u procesu razvoja njihovih karijera i ta podrška je prisutna i nakon što student diplomira. Zajedno sa studentima unaprjeđujemo njihove vještine i podstičemo ih da ustraju u svojim ciljevima. Motivišemo studente da budu nosioci svog karijernog puta! Pronalazimo prakse, poslove i stipendije našim studentima i usmjeravamo ih na daljnja školovanja.

Kerem KiziltasVizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

Ako se opredijelite za studij na IUS-u, vaša diploma će biti priznata i cijenjena gdje god se zaposlite. IUS ima visokokvalitetan i savremen obrazovni sistem na kojem možete odabrati širok spektar predmeta. Studentima se nudi prilika da razviju svoje vještine, znanja, kritička razmišljanja i stvore profesionalna poznanšto je meni znatno olakšalo kod zapošljavanja.

 

 

Rialda SpahićRačunarske nauke i inžinjering

Ja sam završila dodiplomski i postdiplomski studij Računarskih nauka i inžinjeringa na IUS-u. Trenutno radim u Norveškoj za jednu od najvećih energetskih kompanija kao IT analitičar. Također, upisala sam doktorski studij iz oblasti kibernetike. Međutim, ova priča počinje dosta ranije, kada sam kao srednjoškolac posjetila IUS i uvidjela da je upravo to pravo mjesto za mene – međunarodno okruženje i sjajna ponuda programa!

 

 

Dr. Ines StevićGenetika i bioinženjering

Još od malih nogu gajim ljubav za naukom. Pristupila sam testiranju za stipendije na IUS-u  i tako otpočinje moj studij na programu Genetika i bioinženjering. Ubrzo sam shvatila da je to bila najbolja odluka koju sam donijela jer su sva predavanja bila na engleskom jeziku a i profesori su nam došli sa uglednih svjetskih univerziteta. Nakon što sam magistrirala na IUS-u i odradila praksu na Institutu za genetički inženjering Sarajevo (INGEB), javio se interes za biologiju kancera. Preselila sam se u Hamburg, Njemačka, gdje sam završila doktorski studij. Radila sam na Institutu za biologiju tumorskih ćelija na Univerzitetsko-medicinskom centru Eppendorf u Hamburgu  (UKE). Zaista sam sretna što se moja želja da radim na istraživanju kancera ostvarila i što sam dobila priliku da radim na tako velikom institutu.

 

STUDENTI NA RAZMJENI

Istražite svijet

Okupljajući studente i osoblje iz različitih dijelova svijeta na jednom mjestu, IUS razumije važnost multikulturalnosti koju realizuje kroz programe mobilnosti. Studenti IUS-a se podstiču da provedu najmanje jedan semestar na partnerskim univerzitetima izvan BiH, dok u isto vrijeme IUS postaje domaćin sve većeg broja studenata koji dolaze na razmjenu iz inostranstva.

IUS je vodeća visokoškolska institucija u BiH u omjeru realizovanih razmjena i broja studenata a Ured za međunarodnu saradnju (IRO) IUS-a pruža svu podršku za učešće u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene. Do sada je IUS realizovao preko 1000 razmjena na više od 100 partnerskih univerziteta širom Evrope i taj broj raste iz semestra u semestar. Također, IUS realizuje i nestipendirane razmjene studenata na individualnom nivou gdje je studentima omogućeno da provedu jedan ili dva semestra na nekom od svjetskih univerziteta.

Iskustva naših studenata

Saira Tanković i Benjamin JurićRačunarske nauke i inžinjering

Naša Erasmus+ razmjena na Univerzitetu Alexandru Cruz u Rumuniji nam je otvorila mogućnost da apliciramo i za stažiranje u istoj zemlji. To je jedna od najboljih odluka koje smo donijeli jer nam je to iskustvo otvorilo mnoge prilike za dodatno usavršavanje.

Mujo Adžemović -Međunarodni odnosi

IUS mi je pružio sjajnu priliku da putem Erasmus+ programa provedem 3 mjeseca u Portugalu na Univerzitetu Fernando Pesoa i da tamo završim svoje istraživanje na temu humanitarne aktivnosti. Nikada nisam mogao zamisliti da ću živjeti u Portugalu i to tokom ljeta kada je i najljepše posebno u primorskom gradu Portu.

Ahmed Koylu -Međunarodni odnosi

Moj semestar na razmjeni koji sam proveo na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija je bio moj najbolji period života! To vrijeme sam proveo upoznavajući nove prijatelje, kulture i tradicije. Također, zahvaljujući Erasmus+ stipendiji sam imao priliku putovati širom Evrope pa sam tako posjetio Litvaniju, Poljsku, Njemačku, Mađarsku, Češku, Estoniju i Rusiju.

Bedrija ImamovićArhitektura

Činjenica da sam putem Erasmus+ programa razmjene imala priliku da provedem semestar na najprestižnijem tehničkom univerzitetu u Turskoj, Middle East Technical University u Ankari, znači mnogo za moju buduću profesionalnu i akademsku karijeru. Ostala sam očarana veličinom kampusa i sadržajima i pogodnostima koje se nude studentima.