Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

Faculty

Studijski program Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija (VACD) na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu nudi studentima edukaciju koja se, pored teorijskog, fokusira i na praktičan rad, koristeći nove tehnologije i software za grafički dizajn, animaciju i digitalnu montažu (Adobe software paket, Avid, Final Cut Pro).

Studenti ovog Programa savladavaju tehnički aspekt svoje buduće profesije, a u isto vrijeme razvijaju konceptualne vještine oblikovanja ideja i komuniciraju sa ciljnom skupinom. Teoretski apsekt predavanja obuhvata sva potrebna znanja kroz historiju umjetnosti, osnove vizualnih komunikacija, teorije boja, 2D i 3D dizajna, tipografije itd.

Cilj Programa je da pripremi studente na aktivno uključenje u kreativnu industriju, na način da studenti tokom studija kreiraju portfolio svojih radova koji će im omogućiti zapošljavanje odmah nakon sticanja diplome. Cilj Programa je da svi studenti imaju portfolio svojih radova po završetku studija.

Kompletiranjem studija na progamu Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija, studenti su spremni za aktivni profesionalni angažman ili nastavak edukacije na univerzitetima širom svijeta. Poslije prve godine studija, u toku koje studenti pohađaju univerzitetske predmete, studenti se mogu fokusirati na sljedeće oblasti: grafički dizajn, film i televizija i multimedija. Program nudi kvalitetan nastavni plan i program I, II i III ciklusa studija koji je baziran na multidisciplinarnom pristupu oblasti vizuelnih komunikacija, te uključuje istraživanje i praktičan rad iz oblasti dizajna, multimedija ili video produkcije.

Mogućnosti zapošljavanja

Nakon završetka studija, studenti su spremni da grade svoje karijere: kao grafički dizajneri, freelanceri (u kućnom studiju ili vlastitom biznisu), video/film montažeri, animatori, u marketing/oglašivačkim agencijama, televizijskim stanicama, magazinima ili novinama, e-izdavaštvu, postprodukcijskim kućama, filmskoj produkciji, u muzičkoj ili industriji zabave.