Skip to main content

Ekonomija (IUS i ITU)

Trajanje studija 4 godine/8 semestara
Stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor ekonomije
Ukupan broj kredita 240 ECTS
Web stranica programa https://doublediploma.ius.edu.ba
Kontakt tel. +387 33 957 400
Godišnja školarina

  IUS realizuje međunarodne programe za stjecanje dvojnih diploma za dodiplomski studij (Zajednički program) u saradnji sa tri prestižna univerziteta u Turskoj: Tehnički univerzitet u Istanbulu (ITU), Istanbul Univerzitet (IU) i Marmara univerzitet (MU).
  Zajednički programi podrazumijevaju da će studenti nakon završene prve dvije godine studija na IUS-u, svoje obrazovanje nastaviti na jednom od tri partnerska univerziteta, te će nakon diplomiranja dobiti diplome oba univerziteta.
  Ovo je odlična prilika za sve studente koji žele da studiraju u dvije različite zemlje i dobiju dvojne diplome, kao i da upoznaju kulturu, jezik i običaje druge zemlje.

  U realizaciji Zajedničkog programa se primjenjuju važeća pravila studiranja univerziteta gdje student pohađa datu studijsku godinu.
  Zajednički programi se realiziraju na engleskom jeziku.
  Školarina za prve dvije studijske godine se plaća IUS-u, dok se školarina na IU/ITU/MU za treću i četvrtu godinu studija plaća u skladu sa važećim cijenama školarina partnerskog univerziteta.

  o IUS

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini


   

  Katalog IUS-a možete preuzeti ovdje 
   

  Featured Posts

  Kontakt