Skip to main content

Uslovi upisa

 

KAKO POSTATI STUDENT IUS-a?

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na IUS-u, kandidati državljani Bosne i Hercegovine su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 • Upisni formular (dostupan na web stranici Univerziteta ili u Studentskoj službi IUS-a);
 • Original i ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi;
 • Originali i ovjerene kopije svjedočanstava od I do IV razreda srednje škole;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije veličine 6x4;
 • Ljekarsko uvjerenje;
 • CIPS potvrda o mjestu prebivališta;
 • Nostrifikacija/ekvivalencija diplome za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak nostrifikacije/ekvivalencije po njihovom zahtjevu pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršene nostrifikacije/ ekvivalencije diplome.

STIPENDIJE I ŠKOLARINA

Stipendija se može ostvariti putem testiranja koja se održavaju više puta godišnje u periodu od marta do jula. Najuspješnijima se dodjeljuje stipendija/popust na školarinu u iznosu od 10% do 100%. Testiranja su na bosanskom jeziku, besplatna su i mogu im pristupiti maturanti svih četvorogodišnjih srednjih škola iz BiH i zemalja regiona. Sve informacije o testu kao i registracija za isti se vrši putem sljedećeg linka: https://stipendija.ius.edu.ba/bs

Visina školarine za godinu dana studija na IUS-u je utvrđena za svaki studijski program pojedinačno. Više informacija o cijenama se može pronaći na web stranici Univerziteta. 
Plaćanje se vrši žiralno na jedan od sljedeća dva načina: gotovinski (uz koji se dobiva dodatni popust od 5%) i putem beskamatnog kredita Ziraat banke (do 10 godišnjih rata).

ENGLESKI JEZIK KAO USLOV ZA UPIS

Sva nastava na IUS-u se odvija na engleskom jeziku pa je i uslov za sami upis poznavanje engleskog jezika, nivo B2.
IUS organizuje ispite iz engleskog jezika više puta godišnje. Obavezno je položiti dva ispita: Placement i Proficiency. Ispitima su obavezni pristupiti svi kandidati prije početka nastave u određenoj akademskoj godini.
Od polaganja ispita su oslobođeni kandidati koji imaju nešto od sljedećeg:

 • TOEFL;
 • IELTS (Academic) sa minimalno 6.0 poena;
 • diplomu o završenoj srednjoj školi čija je nastava u potpunosti realizovana na engleskom jeziku (npr. IB, AICE, i sl.);
 • dokaz o ostvarenih 60 ECTS bodova na nekom od univerziteta čija su predavanja na engleskom jeziku;
 • dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata.

o IUS

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini


 

Katalog IUS-a možete preuzeti ovdje 
 

Featured Posts

Kontakt