Naš Blog

Drugo testiranje za stipendije - 30. maj 2019.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je visokoobrazovna institucij

Najava - Testiranje za stipendije 29. mart 2019.

IUS i ove godine uspješno organizira testiranje za stipendije za sve

IUS stipendije su prilika za svijetlu budućnost

U Sarajevu su danas maturanti iz gotovo svih gradova sa područja Bos

Pages

Naši studenti