Skip to main content

Elektrotehnika i elektronika

Trajanje studija 4 godine/8 semestara
Stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor inžinjer elektrotehnike i elektronike
Ukupan broj kredita 240 ECTS
Web stranica programa https://ee.ius.edu.ba
Kontakt tel. +387 33 957 200
Godišnja školarina 7,000.00 BAM

  Zašto studirati Elektrotehniku i elektroniku?

  Izučavajte dva glavna žarišta elektrotehnike. Pored obaveznih predmeta iz primijenjenih nauka, matematike i osnova elektrotehnike, možete odabrati i izborne predmete iz područja elektronike i ugrađenih sistema ili električne energije i sistema napajanja, te tako kreirati vlastiti put u karijeri.

   

  Metode učenja

  Učite kroz analizu, dizajn, optimizaciju i upravljanje praktičnim inženjerskim sistemima. Budite nezavisni u učenju i nastavite svoj razvoj vlastitom brzinom. Praktična obuka u inžinjeringu uključuje praktični rad u laboratorijama (elektronika, složeni sistemi, upravljački sistemi, elektroenergetski sistemi i telekomunikacije), razvijanje vještina u programiranju i upotrebi računara u inženjerskoj praksi, te sklonosti timskom radu i cjeloživotnom učenju.

   

  Karijera

  Zaposlite se u kompanijama koje se bave dizajniranjem i održavanjem sistema i instrumenata za automatizaciju, u fabrikama kao profesionalno osoblje zaduženo za modernizaciju i unapređenje ili u javnim preduzećima, obično u oblasti telekomunikacija ili proizvodnje električne energije.

  o IUS

  International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

  Katalog IUS-a možete preuzeti ovdje

  Featured Posts

  Kontakt