Skip to main content

Političke nauke i međunarodni odnosi

Trajanje studija 4 godine/ 8 semestara
Stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor
Ukupan broj kredita 240 ECTS
Web stranica programa https://ir.ius.edu.ba
Kontakt tel. +387 33 957 400
Godišnja školarina 7,000.00 BAM

  Zašto studirati političke nauke i međunarodne odnose?

  Postignite čvrst temelj u polju međunarodnih odnosa i upoznajte glavne koncepte, pristupe i teorije na tom polju. Naučite analizirati, tumačiti i procjenjivati trendove u globalnoj i regionalnoj politici.

  Izučavajte eklektičnu kombinaciju historije, filozofije i sociologije kako biste postali politički analitičar ili javni službenik sposoban analizirati trenutni politički kontekst na više nivoa. Steknite vještine koje su vam potrebne da se snađete u složenom svijetu politike.

  Metode učenja

  Naučite da interpretirate historiju, politiku, političku kulturu, ekonomiju i međunarodnu ekonomiju, uzroke i posljedice rata i uslove za mir, uloge glavnih međunarodnih sila i drugih zemalja. Otkrijte uloge koje igraju pojedinci i grupe u stvaranju međunarodnih sukoba ili saradnje. Specijalizirajte se za relevantnu disciplinu, u kontekstu evropskih ili geostrateških studija, ili tražite bliže interdisciplinarno ili tematski specijalizirano područje poput menadžmenta, ekonomije, društvenih i političkih nauka.

  Steknite i teoretsko i praktično znanje kroz stažiranje, kao i posjete lokalnim institucijama i međunarodnim organizacijama s kojima je IUS uspostavio saradnju. Budite aktivno uključeni u analizu razvoja i funkcija vlade, javnih politika, političkog ponašanja pojedinaca i grupa, socijalnih ustanova i historijskih procesa.

  Karijera

  Birajte zaposlenje u različitim poljima poput diplomatije i novinarstva ili radite kao poslovni analitičar i stručnjak za vanjske poslove. Zaposlite se u javnom ili privatnom sektoru, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i vladinom i nevladinom sektoru.

  Odaberite karijeru političkog analitičara, šefa ureda, administrativnog asistenta, sekretara, predstavnika službe za korisnike, koordinatora nevladinih organizacija, srednjoškolskog nastavnika, operativnog menadžera, voditelja projekata, stručnjaka za vladine poslove, proračunskog analitičara, menadžera kampanje, korporativnog analitičara, korporativnog savjetnika za odnose s javnošću, ekonomiste, menadžera, urednika novina i časopisa, službenika u vanjskim poslovima, službenika za međunarodne odnose, političkog komentatora, analitičara javne uprave ili javnog mnijenja.

  o IUS

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini


   

  Katalog IUS-a možete preuzeti ovdje 
   

  Featured Posts

  Kontakt