Skip to main content

Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

Trajanje studija 4 godine/8 semestara
Stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor vizualnih umjetnosti i dizajna vizualnih
Ukupan broj kredita 240 ECTS
Web stranica programa https://vacd.ius.edu.ba
Kontakt tel. +387 33 957 300
Godišnja školarina 7,000.00 BAM

  Zašto studirati vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija?

  Fokusirajte se na praksu i upotrebu novih tehnologija i softvera za grafički dizajn, animaciju i digitalno uređivanje. Razvijte konceptualne vještine oblikovanja ideja i komunikacije s publikom.

  Metode učenja

  Obuhvatite sve bitne sadržaje iz predmeta historije umjetnosti, osnova vizualne komunikacije, teorije boja, 2D i 3D dizajna i tipografije. Odaberite predmete, fokusirajući se na jednu od dvije linije studija: grafički dizajn ili studije novih medija. Specijalizirajte se za odabranu oblast koja omogućava međudisciplinarno obrazovanje, kako biste bili svestraniji i uspješniji u svom profesionalnom radu. Kako program naglašava važnost projekata i rokova, a ne domaćih zadataka i testova, nastojte istaći svoju ambiciju i kreativnost. Budite aktivno uključeni u kreativne projekte i do kraja programa napravite portfolio svojih radova.

  Karijera

  Gradite svoju karijeru kao grafički dizajner, freelancer (rad od kuće ili vlastiti biznis), video i filmski urednik, animator. Zaposlite se u marketinškoj ili reklamnoj agenciji, televizijskoj stanici, časopisu ili novinama, e-izdavaštvu, postprodukcijskoj kući, filmskoj produkciji, u muzičkoj i zabavnoj industriji.

   

  o IUS

  Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini


   

  Katalog IUS-a možete preuzeti ovdje 
   

  Featured Posts

  Kontakt